Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
DESTEKLER
Bölgelerarası İşbirliği Programları

 TÜRKİYE İLE SURİYE 

BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Suriye Devlet Planlama Komisyonu ile Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı arasındaki ilişkiler, Suriye Başbakanı Sn. Naji Al OTARI’ nin 13–14 Temmuz 2004 tarihlerinde Türkiye’yi resmi ziyareti sırasında, Suriye Devlet Planlama Komisyonu Başkanı Sn. Abdallah DARDARİ’nin Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı’nı ziyareti ile başlamıştır. 

Söz konusu ziyaretin ardından, 13–15 Aralık 2004 tarihinde DPT Müsteşarı Sn. Ahmet TIKTIK başkanlığındaki heyet, Suriye Devlet Planlama Komisyonu’nun davetlisi olarak Şam’ı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında, iki ülke arasında bölgelerarası işbirliği programı uygulanması teklif edilmiş, bu teklif Suriye tarafından kabul görmüştür. Program bütçesinin 20 milyon ABD doları olmasına ve bunun eşit olarak paylaşılmasına karar verilmiştir.

Ziyaret sırasında ayrıca, iki teşkilat arasındaki işbirliği çerçevesini oluşturmak üzere Anlayış Muhtırası imzalanmıştır. Anlayış Muhtırasının iki tarafın yasal onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi öngörülmüş ve Muhtıra TBMM ve Suriye yetkili makamlarınca onaylanmıştır.

2010 yılı Mart ayında alınan ortak bir kararla program Türkiye tarafında Mardin ve Şanlıurfa; Suriye tarafında ise Al-Rakka ve Al-Haseke kentlerini içerecek şekilde genişletilmiştir. 22 Eylül 2010 tarih ve 27707 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik” gereğince program kapsamında Şanlıurfa’da yürütülecek faaliyetlerin koordinasyon görevi Karacadağ Kalkınma Ajansı’na verilmiş ve bu kapsamda 2010 yılında verilecek mali destekler için program hazırlıklarına başlanmıştır.

Bölgelerarası İşbirliği Programı Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi birinci toplantısı, 7 Nisan 2005 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Sayın Dr. Ahmet TIKTIK ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Başkanı Sayın Abdallah DARDARİ’nin eş başkanlığında Gaziantep’te yapılmıştır. Bu toplantıda Ortak Program Dokümanı taraflarca kabul edilmiştir. Teknik düzeyde yapılan çalışmalar sonucunda altyapı, teknik işbirliği ve kapasite geliştirme, girişimciliğin desteklenmesi ve kültür-turizm bileşenlerindeki projelerin uygulanması konusunda bir mutabakata varılmıştır.

       Programın Yasal Dayanağı

19.06.1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16’ncı maddesi,

• 26.01.2006 tarihli ve 5451 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

• 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun.

• 02.09.2010 tarih ve 27707 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

Programın Amacı ve Öncelikleri

Türkiye ile Suriye Arasında Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında Şanlıurfa ve Al-Rakka, Halep, Al-Haseke illeri arasında işbirliğinin geliştirilmesi birincil amaç olmak üzere; 

• Sosyal ve Fiziki Altyapının Geliştirilmesi,

• İstihdamın Artırılması,

• Girişimciliğin Desteklenmesi,

• Teknik İşbirliği ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi,

• Araştırma-Geliştirme,

• Kültür ve Turizm,        

        alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri

İşbirliği programı çerçevesinde olmak şartıyla Şanlıurfa'daki;

• Kamu Kurum ve Kuruluşları,

• Mahalli İdareler ile Mahalli İdare Birlikleri,

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

• Üniversiteler,

• Sivil Toplum Kuruluşları,

• Gerçek veya Tüzel Kişilere 

        destek sağlanabilir.

Programın Kapsamı

Şanlıurfa’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişilerin öngörülen öncelikler kapsamındaki projelerini kapsar.

Projelerin Uygulanması

Onaylanan projelerin uygulamaları, proje sahipleri ile ilgili Kalkınma Ajansı arasında yapılacak sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir.

Projelerin Değerlendirilmesi Süreci

        1. Aşama

 a) Ön İnceleme (İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü)

 b) Teknik ve Mali Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılacak değerlendirme ve Değerlendirme Komitesince yapılacak değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır). 

c) Genel Sekreterlik Aşaması (Bütçe Revizyonu ve Ön İzleme Ziyaretleri düzenlenir).

d) Yönetim Kurulu (Kalkınma ajanslarının ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülen projeler, asil ve yedek liste olmak üzere ilgili Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve değerlendirme raporu ile birlikte Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir).

2. Aşama

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ajans Yönetim Kurulunun onayladığı projeleri görüşmek üzere Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesini toplantıya çağırır. Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından uygun görülen proje teklifleri, Türkiye-Suriye Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından görüşülerek karşılıklı olarak onaylanır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.projekoordinasyon.org/tr 

» Doğrudan Finansman Desteği
» Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
» Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.