Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL

      PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ GÖREV VE YETKİLER

Program Yönetim Birimi; bölgesel ve uluslararası bölgesel işbirliği mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek programlarınının yönetiminden sorumlu birimdir. Birim; tüm destekler kapsamında, başvuru rehberleri ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması, programların ilanı ve tanıtımı, proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, başvuruların alınması, başvuruların teknik ve mali değerlendirmelerinin yaptırılması / yapılması, destek almaya hak kazanan projelerin / faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Program Yönetim Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek, 

b)   Destek programları kapsamında, Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve doğrultusunda başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 

c)    Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, 

d)   Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek uygulamalarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde sürekli güncel bulundurmak, 

e)    Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, 

f)    Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamak ve uygulamak, 

g)   Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, 

h)   Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, 

i)     Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak, 

j)     Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecinde etkin rol oynamak, 

k)   Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek, 

l)     Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 

m) Değerlendirme Komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini” kamuoyuna ilan etmek, 

n)   Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

o)   Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek ve proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, 

p)   Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek, 

q)   Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek, 

r)     Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek, 

s)    Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Program Yönetim Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

 Program Yönetim Biriminde Görevli Personel

 

S.N.

Adı - Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvanı

1

Baver AYDIN

ODTÜ

İşletme

Birim Başkanı

2

Armağan TANRIKULU

Çukurova Üniversitesi

İşletme

Uzman

3

Adnan TUZCU

İstanbul Üniversitesi

Hukuk

Uzman

» Genel Sekreter
» Hukuk Müşaviri
» İç Denetçi
» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
» İzleme Değerlendirme Birimi
» Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi
» Destek Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.