Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL
İç Denetçi

İç Denetçinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Sekreter tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere hazırlanan ve güncellenen İç Kontrol Sistemi ile ilgili görüş bildirmek.

b) Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

d) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

e) Ajansın harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

f) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

g) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

h) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, durumu Genel Sekreterliğe rapor etmek.

i) İç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamak ve bunun sürdürülmesini sağlamak.

j) Denetimin, iç denetim meslekî uygulama standartlarına uygun yapıldığını gösterecek şekilde çalışmalar yapmak.

k) Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlamak.

İç Denetçi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur

» Genel Sekreter
» Hukuk Müşaviri
» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
» Program Yönetim Birimi
» İzleme Değerlendirme Birimi
» Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi
» Destek Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.