Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL
Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi

Ajansımız ulusal kaynak dışında, hazırladığı veya ortak olarak yer aldığı bazı projelerle AB Fonlarını Bölgemizde kullanabilme sürecine girmiştir. Aynı zamanda, IPA 2014-2020 döneminde, muhtemel bir bölgesel operasyonel program kapsamında kalkınma ajanslarının “aracı kurum (intermediate body)” olarak görev üstlenmesine yönelik olarak Kalkınma Bakanlığınca çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun dışında, Ajansımız, Bölgemizin tanıtımı ve Bölgeye yatırımcı çekilmesi ile bölgesel kalkınma alanındaki örnek çalışmaların yerinde incelenmesi amacına yönelik olarak çeşitli yurt dışı faaliyetler yürütmektedir. Bu durum, Ajansın mevcut teşkilat yapısında değişikliğe giderek bu işleri üstlenecek yeni bir Çalışma Birimi kurulmasını gerekli kılmıştır.

Bu ihtiyaçtan hareketle, Ajans Genel Sekreterliğince yapılan çalışma sonucu, mevcut Çalışma Birimlerinin yanında “Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi” ismiyle yeni bir Çalışma Birimi oluşturulmuş ve Ajansın Teşkilat ve Görev Yönergesi ile Organizasyon Şeması buna göre revize edilmiştir.

Ajans Yönetim Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 2013/04-3 nolu kararıyla; Ajans Genel Sekreterliğince oluşturulan “Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi”nin uygun olduğuna; Ajansın Teşkilat ve Görev Yönergesi ile Organizasyon Şeması’nda yapılan revizyonun kabulüne; yeni oluşturulan bu birim için Ajans uzman personeli arasında Birim Başkanı ve personel belirlemek üzere Ajans Genel Sekreterine yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak, Ajans Genel Sekreterliği’nin 17.05.2013 tarih ve 184 sayılı Olur’uyla Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi’ne gerekli görevlendirme yapılarak 01.06.2013 tarihi itibarıyla Birim faaliyetlerine başlamıştır.

Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi’nin görevleri aşağıdaki gibidir:

a.  Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara (AB Programları dâhil) ilişkin araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.

b. Bu programlara ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtılması amacıyla toplantılar tertip etmek; Ajans ve YDO’ların internet sitelerinde tanıtım yapmak, Bölgedeki paydaşları bilgilendirmek.

c.  Bu programlar kapsamında açık hibe çağrılarına ilişkin duyuruların yer aldığı Ajans internet sitesinin “Diğer Fonlar” bölümünü güncel tutmak.

d.  Bu programlar kapsamında Ajans için proje geliştirmek.

e. Bu programlar kapsamında, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bunlar için proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

f.  Yatırım Destek Ofisleriyle işbirliği yaparak Diyarbakır-Şanlıurfa’nın iş ve yatırım imkânlarının, uluslararası alanda tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

g. Ajansın uluslararası kuruluşlara olan üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek.

h.  Ajansın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

i.  Ajans tarafından düzenlenecek yurt dışı çalışma ziyaretlerini organize etmek ve ilgili raporları hazırlamak.

j. Ajansın görev ve faaliyetleri kapsamında, Birimlerle/YDO’larla işbirliği halinde ilgili uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği, proje ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi’nde hâlihazırda görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir:

Dış İlişkiler ve Fonlar Biriminde Görevli Personel

S.N.

Adı - Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvanı

1

Emine ARSLAN

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler

Birim Başkanı

» Genel Sekreter
» Hukuk Müşaviri
» İç Denetçi
» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
» Program Yönetim Birimi
» İzleme Değerlendirme Birimi
» Destek Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.