Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL

Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi; bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazlı plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Birimin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır: 

a) Diyarbakır-Şanlıurfa İllerinde bölge planı ve operasyonel programlara yönelik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak için araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

b) Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını sağlayarak bölge planını hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek.

c) Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak.

d) Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak.

e) Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesini diğer birimler ile  koordineli bir şekilde hazırlamak ve mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.

f) Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı, bölgesel operasyonel programlar ve destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek.

g) Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.

h) Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Planlama Programlama ve Koordinasyon Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

Planlama Programlama Koordinasyon Biriminde Görevli Personel

S.N.

Adı - Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvanı

1

M. Adnan AKSOY

İTÜ

Harita Mühendisliği

Birim Başkanı

2

Zühal ÇELEBİ DENİZ

Gazi Üniversitesi

Şehir ve Bölge Planlama

Uzman

3

Bünyamin SÜNE

Ankara

Uluslararası İlişkiler

Uzman

4

Elvan AKSOY

Dokuz Eylül Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Uzman

5

Sevin DEMİRBAŞ YAY

Mersin Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Uzman

» Genel Sekreter
» Hukuk Müşaviri
» İç Denetçi
» Program Yönetim Birimi
» İzleme Değerlendirme Birimi
» Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi
» Destek Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.