Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL

"İşbu www.karacadag.org.tr isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman, belge, bilgi, veri, makale, program v.b. hakları saklıdır. Bu sitenin tamamının veya bir bölümünün, Karacadağ Kalkınma Ajansının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekil ve ortamda kopyalanması veya yeniden yaratılması veya başka bir site veya medyada yayınlanması veya başka bir yere taşınması kesinlikle yasaktır.
Karacadağ Kalkınma Ajansı ve “Logo”su tescilli olup, “Logo”nun koşullu ve sınırlı kullanımına ilişkin hüküm ve şartlar aşağıda verilmiştir:

1-   Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 46 ncı maddesi ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu EK II’de yer alan Sözleşmelerin Genel Koşulları’nın “Görünürlük Kuralları” başlıklı 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Karacadağ Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi’ne göre, Ajansımız tarafından destek verilen projelerde yararlanıcılar, ortaklar ve diğer alt yükleniciler hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajans’ın sağladığı mali desteği görünür kılmak ve tanıtmak amacıyla bu rehberde belirlenen kurallar çerçevesinde “Logo”muzu kullanabilirler.

2-   Ajansımızın diğer kurum ve kuruluşlarla yürütmüş olduğu ortak faaliyet ve işbirlikleri çerçevesinde imzalanan protokollerde yer verilen hükümler çerçevesinde sadece protokole konu amaç ve faaliyetler doğrultusunda “Logo”muz ilgili kurum ve kuruluşlarca kullanılabilir.
 
Yukarıda sayılan haller dışındaki kullanımlar, Ajansımızın yoğun emek sarf etmesi ve masraf yapması suretiyle elde ettiği haklı kurumsal kimliğini kullanmak ve/veya yararlanmak serbest rekabet ilkelerine aykırı, haksız ve zarar verici nitelikte olup hukuken yasaklanmıştır.
Aksi tutum ve davranış içerisinde bulunanlar aleyhine haksız rekabetin tespiti ve müdahalenin men’i ile maddi ve manevi tazminat davaları açılacağı, ayrıca gerekli mercilere suç duyurusunda bulunularak hukuki ve cezai yaptırımların talep edileceği, bu uğurda yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin karşı tarafa ait olacağı hususu,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.