Bağımsız Değerlendirici Başvuruları Başladı

04 Nisan 2019 Perşembe 16:06

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından 2019 Yılında Yürütülecek Mali Destek Programları Kapsamında Teslim Alınan Proje Başvurularının Teknik ve Mali Değerlendirmesini Yapmak Üzere Bağımsız Değerlendiriciler Görevlendirilecektir.