Görünürlük Rehberi ve Şablonu
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

Görünürlük Rehberi ve Şablonu

Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve görünürlük

Görünürlük Rehberi, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nde yer alan 46. madde uyarınca, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Mali/Teknik Destek Programları kapsamında desteklenen projelerde Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğini, Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve görünürlük materyallerine ait standartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Görünürlük Rehberi’nde yer alan uygulamalara yönelik çalışmalarda, www.karacadag.org.tr adresinde yer alan “Görünürlük Rehberi” ve “Görünürlük Şablonları” bölümündeki şablonlardan yararlanılabilir.
  • Görünürlük Rehberi
  • Görünürlük Şablonları