Bilgi Edinme ve Arabuluculuk Davetleri
KAPAT
Bilgi Edinme ve Arabuluculuk Davetleri
Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında olduğu gibi, Ajansımız yetki ve sorumluluk alanına giren faaliyetlere ilişkin hususlarda da 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında "Bilgi Edinme Hakkı" saklıdır. Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Hukuk biriminin veya kurum avukatının olmadığı hallerde komisyon üyelerinin tamamı üst yönetici tarafından belirlenir. Yedek komisyon üyeleri de aynı usulle seçilir. Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez.

Ayrıca 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri de saklıdır.

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri gereğince Bilgi Edinme Hakkı'nızı kullanabilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :

karacadag@hs01.kep.tr


Faks ile başvuru: +90 (412) 237 12 14
E-Posta ile başvuru: info@karacadag.gov.tr
Posta ile başvuru: Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / DİYARBAKIR
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa TSO Yeni Hizmet Binası (A Blok Kat 4) Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 Haliliye/ŞANLIURFA +90 (414) 314 98 03+90 (414) 314 98 04+90 (414) 314 98 05444 63 21urfaydo@karacadag.gov.tr Bilgi Edinme ve Arabuluculuk Davetleri
Güvenlik Kodu
KAPAT
Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / DİYARBAKIR +90 (412) 237 12 16 +90 (412) 237 12 17+90 (412) 237 12 140850 955 21 63444 63 21dbakirydo@karacadag.gov.tr Bilgi Edinme ve Arabuluculuk Davetleri
Güvenlik Kodu
KAPAT
Karacadağ Kalkınma Ajansı Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / DİYARBAKIR +90 (412) 237 12 16 +90 (412) 237 12 17+90 (412) 237 12 140850 955 21 63444 63 21info@karacadag.gov.tr Bilgi Edinme ve Arabuluculuk Davetleri
Güvenlik Kodu
KAPAT