2016 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

20 Temmuz 2016 Çarşamba 11:17
  • 2016 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

Ajansımız tarafından 2016 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 18.03.2016 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2016 Yılı Teknik Destek Programı (Mayıs-Haziran Dönemi) kapsamında Ajansımıza 24 (yirmi dört) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Nihai Değerlendirme aşamasında 21 (yirmi bir) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 2 (iki) destek talebiyeterli puan alamayarak, 1 (bir) proje ise 2016 yılı Teknik Destek Başvuru Rehberinin 3.2 Teknik Destek Süresi kısmında belirtilen “Aynı yararlanıcıya bir teknik destek dönemi içerisinde bir kez, yıl içerisinde de en fazla iki kez teknik destek sağlanır” ibaresinden dolayı, toplam 3 (üç) proje teklifi başarısız olmuş ve Başarılı Olmayan Proje Teklifleri Listesinde yer almıştır.

Başarılı Proje Teklifleri Liste için tıklayınız.

Başarılı Olmayan Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum kurum/ kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenniederiz.

2016 yılı Teknik Destek programı için ayrılan toplam bütçe bittiğinden, program son başvuru tarihi beklenilmeden başvurulara kapatılmış olup, gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  20.07.2016  AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ