2019 Yılı Fizibilite Desteği
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2019 Yılı Fizibilite Desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 1 Milyon 500 Bin TL bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını ilan etti.