2011 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2011 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı

Turizm Altyapısı Mali Destek Programının amacı; tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde turizm altyapısını iyileştirmek, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak, bu amaçla Bölgedeki turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne kazandırılmasını sağlamak, bölgede turizm türlerini çeşitlendirecek (kültür , doğa, inanç, sağlık, kongre ve fuar… gibi) etkili bir tanıtım faaliyeti ile Bölgeyi turizm merkezine dönüştürmek gelen turist sayısını ve konaklama süresini artırmak, sektörde yeni istihdam olanakları yaratmak ve böylece işsizlik ve yoksulluğu azaltarak Bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.

2011 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Programın Amacı:
Turizm Altyapısı Mali Destek Programının amacı; tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde turizm altyapısını iyileştirmek, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak, bu amaçla Bölgedeki turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne kazandırılmasını sağlamak, bölgede turizm türlerini çeşitlendirecek (kültür , doğa, inanç, sağlık, kongre ve fuar… gibi) etkili bir tanıtım faaliyeti ile Bölgeyi turizm merkezine dönüştürmek  gelen turist sayısını ve konaklama süresini artırmak, sektörde yeni istihdam olanakları yaratmak ve böylece işsizlik ve yoksulluğu azaltarak Bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.

Program Öncelikleri:
  1. Doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapıların iyileştirilerek (bakım ve onarım) turizme uygun işlevler (butik otel, otel, ev pansiyonculuğu, sergi salonu… vb) kazandırılması,
  2. Ören yerleri ve arkeolojik alanlarda çevre düzenlemesinin yapılması ve açık hava müzelerinin oluşturulması,
  3. Tarihi yapıların görünürlüğünün artırılmasına ve kentsel estetiğin iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması (sokak ve cephe düzenlemeleri yapılması, bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının kullanılması… vb),
  4. Tarihi ve turistik değerlerin tanıtımı ve turistlerin yönlendirilmesi amaçlı merkezler oluşturulması (turizm danışma bürosu veya wellcome centerların oluşturulması veya mevcutların etkinliğinin artırılması… vb),
  5. Müzelerin kurulması veya mevcutların geliştirilmesi,
  6. Turizmin çeşitlendirilmesine (sağlık, su sporları, fuar… vb) yönelik küçük altyapı çalışmaları yapılması.
2011 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı2011 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı