2013 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2013 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı

Turizm Altyapısı Mali Destek Programının amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde turizm altyapısını iyileştirmek, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak, bu amaçla Bölgedeki turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne kazandırılmasını sağlamak, bölgede turizm türlerini çeşitlendirerek (kültür, doğa, inanç, sağlık, kongre ve fuar... gibi) etkili bir tanıtım faaliyeti ile Bölgeyi turizm merkezine dönüştürmek, gelen turist sayısını ve konaklama süresini artırmak, sektörde yeni istihdam olanakları yaratmak ve böylece işsizlik ve yoksulluğu azaltarak bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.

2013 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
  1. Doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapıların iyileştirilerek (bakım ve onarım), turizme uygun işlevler kazandırılması,
  2. Ören yerleri ve arkeolojik alanlarda çevre düzenlemesinin yapılması ve açık hava müzelerinin oluşturulması,
  3. Tarihi yapıların görünürlüğünün artırılmasına ve kentsel estetiğin iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması (sokak ve cephe düzenlemeleri yapılması, bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının kullanılması, turizm danışma bürolarının oluşturulması ve mevcutların etkinliğinin artırılması),
  4. Tarihi yapılarda butik otel, otel, ev pansiyonculuğu, sergi salonu, restoran işletmeciliği vb. turizme uygun işletmecilik türlerinin teşvik edilmesi,
  5. Bölgede çok işlevli, eğitim-bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı tematik müzelerin kurulması,
  6. Turizmin çeşitlendirilmesine (sağlık turizmi ve termal turizm, eko-turizm, fuar ve kongre turizmi, kültür ve tarih turizmi… vb) yönelik altyapı faaliyetlerinin teşvik edilmesi.
1.3. Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı ¨3.000.000,00 ’dir.
Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde proje bazında verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar : ¨ 75.000,00
Azami Tutar : ¨ 750.000,00

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, proje başvurusunun başarılı olmasından sonra, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman sağlama yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.