2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesindeki; mevcut ve yeni kurulacak OSB ve SSler ile İŞGEMlerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, bölgede ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, sanayide Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi, sanayide rekabet gücünün artırılması, sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
Program Bütçesi: 4.000.000 TL 

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Asgari: 75.000,00 TL
Azami: 1.000.000,00 TL 

Kimler Başvurabilir?
Bu programa, 
  • Valilikler,
  • Kaymakamlıklar,
  • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
  • Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
  • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri),
  • Üniversiteler, Fakülteler, Yüksek Okullar ve Üniversite Bünyesindeki Araştırma Merkezleri,
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
  • Sanayi Sektörü ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb),
  • OSB Müdürlükleri,
  • SS Kooperatifleri,
Proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir. 
Projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.
Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59
Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00