2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesindeki; yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik farkındalığı artırmak, Bölgede çevre dostu teknolojileri yaygınlaştırmak ve Bölgenin Yeşil Enerji Bölgesi imajını oluşturmak, Bölgedeki işletmelerin ve kuruluşların enerji maliyetlerini azaltmaktır.

2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
Program Bütçesi: 5.000.000 TL 

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Kar Amacı Güden Kuruluşlar için, Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için, Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL 

Kimler Başvurabilir?
Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, OSB Müdürlükleri ve Kooperatifler ile STK’lar ve kar amacı güden Üretici Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve KOBİ’lerdir.
KOBİ Projelerine % 50’ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların Projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59
Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00