2015 Yılı Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2015 Yılı Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde zengin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, başta ilçelerde olmak üzere yeni çekim alanları ve turizm destinasyonları oluşturulması, bölgede kırsal ve kentsel alanlarda altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının oluşturulması suretiyle yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

2015 Yılı Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı
Program Bütçesi: 7.000.000 TL 

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Asgari: 75.000,00
Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?
Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan;
  • Valilikler,
  • Kaymakamlıklar,
  • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
  • Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
  • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Bağlı Daire Başkanlıkları ve Belediyeler),
  • Mahalli İdare Birlikleri,
  • Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb).
Proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir. 
Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59
Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00