2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı

Programın amacı, TRC2 Bölgesindeki KOBİlerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması ve aşağıda açıklanan öncelikler çerçevesinde firmaların desteklenmesidir. Bu amaç belirlenirken mevcut sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelişmişlik durumu ile önceki yıllarda yürütülen programlara yapılan başvurular ve diğer teşvik, destek ve hibeler göz önüne alınmıştır. Program kapsamında getirilen ciro kriteri, dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi ve konu öncelikleri ile yatay bir odaklanma tercih edilmiştir.

2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri
  • Bölgenin stratejik sektörlerinde işletmelerin üretim ve hizmet kalitesinin artırılması, ihtisaslaşmanın teşvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin geliştirilmesi,
  • Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, işletmelerde teknoloji kullanımının artırılması,
  • İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, kalite standartlarına ulaşılması, pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek uluslararası pazar paylarının artırılması,
  • KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve verimliliğin artırılması,
  • Yazılım ve Tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerinde beşeri ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması
Program Bütçesi: 11.500.000 TL

KOBİ’ler: Asgari: 50.000,00 TL - Azami: 500.000,00 TL Toplam: 10.000.000 TL

Yazılım ve Tasarım Sektörü: Asgari: 50.000,00 TL - Azami: 200.000,00 TL Toplam: 1.500.000 TL

Projenin süresi, en az 2 ay en fazla 14 aydır.

Kimler Başvurabilir?
  • Küçük ve Ortaboy İşletmeler Özel işletmeler (2016 yılı yıllık ve/veya 2017 yılı 3. çeyrek mali dönem net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000.’ TL’yi (Sekiz Milyon TL), yazılım ve tasarım sektörü için 1.000.000.-TL (Bir Milyon TL), aşmayan işletmeler)
  • Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri,
  • Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri,
Küçük ve Ortaboy İşletmelerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59
Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00
Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Programın Öncelikleri
Bölgenin stratejik sektörlerinde işletmelerin üretim ve hizmet kalitesinin artırılması, ihtisaslaşmanın teşvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin geliştirilmesi,
Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, işletmelerde teknoloji kullanımının artırılması,
İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, kalite standartlarına ulaşılması, pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek uluslararası pazar paylarının artırılması,
KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve verimliliğin artırılması,
Yazılım ve Tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerinde beşeri ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması
Program Bütçesi: 11.500.000 TL
KOBİ’ler: Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL Toplam: 10.000.000
Yazılım ve Tasarım Sektörü: Asgari: 50.000,00 - Azami: 200.000,00 TL Toplam: 1.500.000
Projenin süresi, en az 2 ay en fazla 14 aydır.
Kimler Başvurabilir?
Küçük ve Ortaboy İşletmeler Özel işletmeler (2016 yılı yıllık ve/veya 2017 yılı 3. çeyrek mali dönem net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000.’ TL’yi (Sekiz Milyon TL), yazılım ve tasarım sektörü için 1.000.000.-TL (Bir Milyon TL), aşmayan işletmeler)
Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri,
Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri,
Küçük ve Ortaboy İşletmelerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.
Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59
Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00
Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.gov.tr
Başvurular 29 Aralık 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.