2019 Yılı Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2019 Yılı Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan yapı bazındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek konaklama tesisi, yeme-içme tesisi, özel müze ve yenilikçilik merkezleri olarak işlevlendirilmesi suretiyle turizme kazandırılmasıdır.

2019 Yılı Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın genel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının işlevlendirilerek turizme kazandırılması, turizmin bölge ekonomisi içindeki payının artırılması, istihdamın artırılması ve bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunulmasıdır.


Programın özel amacı;
TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan yapı bazındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek konaklama tesisi, yeme-içme tesisi, özel müze ve yenilikçilik merkezleri olarak işlevlendirilmesi suretiyle turizme kazandırılmasıdır.


Programın Öncelikleri

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarından tarihi konak, köşk, ev gibi sivil mimarlık örnekleri veya han, hamam, saray gibi anıtsal yapıların koruma kullanma ilkesine bağlı kalınması suretiyle özel sektör eliyle restorasyonunun veya basit onarımının yapılarak;

  1. Konaklama tesisi olarak turizme uygun işlevler kazandırılması,
  2. Yeme-içme tesisi olarak turizme uygun işlevler kazandırılması.
  3. Özel müze olarak turizme uygun işlevler kazandırılması,
  4. Yenilikçilik merkezleri (STEM, Robotik Kodlama, Dene-Yap Atölyeleri) olarak turizme uygun işlevler kazandırılması.

Program Bütçesi: 4.000.000 TL

Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL – Azami Destek Miktarı: 500.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


Kimler Başvurabilir?

Kâr amacı güden kuruluşlardan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)


Kâr amacı güden KOBİ projelerinin %50’sine kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi:
20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 03 Nisan 2019 tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.