2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı

Programın genel amacı; entegre kaynak kullanım verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, TRC2 Bölgesi’ndeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesi’nde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

Program Öncelikleri

1. TRC2 Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi işletmelerinde entegre kaynak verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması.

2. TRC2 Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi işletmelerinde kaynak verimliliğini entegre bir biçimde ihtiva eden uygulamaların yürütülmesi ve yaygınlaştırılması ile TRC2 Bölgesi’ndeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinde entegre kaynak verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması.

Program Bütçesi: 4.500.000 TL

Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL – Azami Destek Miktarı: 500.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


Kimler Başvurabilir?

  • Kâr amacı güden kuruluşlardan, 20 Mart 2018 tarihi ve öncesinde kurulmuş olan TRC2 Bölgesi’nde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde değer zincirlerinde yer alan KOBİ’ler.

Kâr amacı güden KOBİ projelerinin %50’sine kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi:
20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 03 Nisan 2019 tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.