2012 Yılı Teknik Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2012 Yılı Teknik Destek Programı

Ajansımızca, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için kendi uzman personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

2012 Yılı Teknik Destek Programı
Teknik Destek NEDİR?
  • Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik faaliyetlere verilen destektir.
  • Ajans uzmanları veya Ajans'ın belirlediği uzman/danışman tarafından hizmet alımı yoluyla sağlanır.
  • Faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır.
Teknik Destek Ne DEĞİLDİR?
  • Bir mali destek türü değildir.
  • Yararlanıcının gelir elde edebileceği bir destek türü değildir.
  • Gerçek kişiler ile kar amacı güden kurum ve kuruluşların başvurabileceği bir destek türü değildir.
  • Uzman/danışman ücreti ve bu kişilerin yol ve konaklama giderleri dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet değildir.
PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;
  • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2011-2013 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa Turizm Stratejisi ve Eylem Planları gibi bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını,
Kapsamaktadır.

PROGRAMIN BÜTÇESİ
Toplam Kaynak Tutarı:  130.000,00 TL
Azami Maliyet :  15.000,00 TL

Bu program kapsamında verilecek teknik destekler için Ajansın 2012 yılı Bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 130.000,00 TL’dir.
Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğinAjansa toplam maliyeti 15.000,00 TL’yi aşamaz. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

DİYARBAKIR BAŞVURU BÜROSU
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı 1.Km No: 15/A  PK: 21080
Bağlar/DİYARBAKIR

ŞANLIURFA BAŞVURU BÜROSU
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi
SGK Binası, Paşabağı Mahallesi, Adalet Caddesi No: 7/A ŞANLIURFA 

Başvuru Formu (EK-A) ve talep edilen diğer belgeler, Karacadağ Kalkınma Ajansına ait internet sitesinde (http://www.karacadag.org.tr) bulunan Online Başvuru Sistemi üzerinden, Türkçe olarak doldurulmalıdır. Online başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formunun ve eklerinin barkodlu çıktısı sistem üzerinden alınarak, destekleyici belgeler ile birlikte Karacadağ Kalkınma Ajansına iletilmelidir.

BAŞVURULARIN ALINMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
Teknik Destek Programına başvurular 2012 yılı sonuna kadar yapılabilecektir. Programa başvuruda bulunmak isteyenler bu tarihi beklemek zorunda değildirler. Başvurular 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Program için ayrılan kaynağın bitmesi halinde program sonlandırılacaktır.
Daha fazla bilgi almak için sorularınızı, programın referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi: pyb@karacadag.org.tr
Fax: +90 (412) 237 12 14

NOT: Taslak dokümanlar, Online sistemde dolduracağınız alanlar hakkında size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.  Bu nedenle taslak dokümanları doldurmanıza gerek yoktur.