2016 Yılı Teknik Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2016 Yılı Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

2016 Yılı Teknik Destek Programı
Toplam Bütçe: 200.000 TL
Azami Destek Tutarı: 15.000TL
Başvuru için Son Tarih: 30 Aralık 2016 *Saat: 18.00

* Başarılı bulunan faaliyetlere sağlanacak mali destek toplamı program bütçesi sınırına ulaşması durumunda, Teknik Destek Programı son başvuru tarihi beklenmeksizin sonlandırılır ve bir sonraki döneme kadar yeni başvuru alınmaz. Bu nedenle Başvuru Sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri kendi menfaatlerine olacaktır.