2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesinde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılmasını sağlayacak, kısa vadede yatırıma dönüşecek, yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkân verecek uygulanması aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak amacıyla 15.04.2013 tarihi itibariyle 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programını başlatmıştır.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Programın Bütçesi
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için Ajansın 2013 Yılı Bütçesi’nde tahsis edilen toplam kaynak tutarı 325.000,00 TL’dir.

Destek Tutarları
Bu program çerçevesinde her bir faaliyet için verilecek destek aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.
Asgari Destek Tutarı: 25.000,00 TL
Azami Destek Tutarı: 60.000,00 TL

Başvuru Sahipleri
Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri-Köylere Hizmet Götürme Birlikleri),
 • Üniversite, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler,
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Federasyonlar… vs),
 • Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ile Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri
 • Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri ve İş Geliştirme Merkezleri,
 • Kâr Amacı Gütmeyen Birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.
Son Başvuru Tarihi
Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programına başvuru yapılabilmesi için son tarih 20 Aralık 2013 Saat 18.00’dır.

UYARI:
Başvuruda bulunmak isteyenler, bu tarihi beklemek zorunda değildirler. 
Başvurular aylık olarak değerlendirilecektir. 
Başarılı bulunan faaliyetlere sağlanacak mali desteğin program bütçesi sınırına ulaşması durumunda, söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programı sonlandırılacaktır.