2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge kalkınmasına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına vediğer faaliyetlere destek sağlamaktır.

Toplam Bütçe: 600.000TL
Asgari Destek Tutarı: 25.000TL
Azami Destek Tutarı: 90.000TL
Başvuru için Son Tarih: 18 Aralık 2015  *Saat: 18.00

* Başarılı bulunan faaliyetlere sağlanacak mali destek toplamı program bütçesi sınırına ulaşması durumunda, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı son başvuru tarihi beklenmeksizin sonlandırılır ve bir sonraki döneme kadar yeni başvuru alınmaz. Bu nedenle Başvuru Sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri kendi menfaatlerine olacaktır.