İhale İlanı: Kurum/firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

3 Aralık 2019 Salı 11:05

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Diyarbakır’da Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Mal Alım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/18/CMDP/01

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 23/12/2019 Pazartesi Günü Saat: 16:00

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yenişehir Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Cd.  21100 Fiskaya / DİYARBAKIR adresinden veya www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 23.12.2019 tarihinde, saat 16:00’da ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale Dosyası için tıklayınız.

İhale İlanı: Kurum/firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Destek Programları İhaleleri
Destek Programları İhaleleri