Diyarbakır’da “ İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi ” Yapılacak

26 Ağustos 2010 Perşembe 11:11
  • Diyarbakır’da “ İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi ” Yapılacak
  • Diyarbakır’da “ İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi ” Yapılacak
  • Diyarbakır’da “ İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi ” Yapılacak
  • Diyarbakır’da “ İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi ” Yapılacak

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Mustafa TOPRAK başkanlığında 3 Ağustos 2010 Salı günü saat 09.30’da Valilik Toplantı Salonu’nda toplandı.

Toplantıda; İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik olarak dönem içerisinde yapılan çalışmalar ve açılan kurslar hakkında Kurula bilgi verildi.

Kurul’un gündem konularından biri de Diyarbakır’da İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi çalışmasının yapılmasıydı.

Bilindiği gibi, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca, “İlin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak üzere…” İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları oluşturulmuştur.

İl Valisinin başkanlığında Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürü, İŞKUR İl Müdürü,  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, işçi, işveren konfederasyonları ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan V. ve Dicle Üniversitesi temsilcisinden oluşan Kurula Ajansımız Genel Sekreteri de “gözlemci üye” olarak katıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun görevlerinden biri de, “İlin muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere işgücü piyasa analizleri yapmak-yaptırmak, bu amaçla gerektiğinde ilgili alan uzmanlarından komisyonlar oluşturmak, bunların görev tanımları çerçevesinde hazırladıkları raporları değerlendirmek ve yayınlamak, gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kurullara sunmak”tır.

15 Temmuz 2010 tarih ve 27642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İstihdam ve Meslekî Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” (Bakanlar Kurulu Karar No: 2010/660) da, “işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin il bazında ve ilgili taraflarla işbirliği içinde periyodik olarak yapılması ve İŞKUR tarafından 19 ilde yapılacak işgücü piyasası analiz sonuçlarının 6 ay içinde İzleme ve Değerlendirme Kurulu’na sunulması” öngörülmektedir.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nca yapılan değerlendirmede, İŞKUR mevzuatı ve Eylem Planı çerçevesinde, Diyarbakır’da İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi yapılması amacıyla bir Komisyon oluşturulmasına; Komisyon tarafından İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi konusunda İŞKUR İl Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarının gözden geçirilmesine; yapılacak Analizin niteliği, yol haritası ve yöntemi ile bütçesinin belirlenmesine karar verildi.