Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)

18 Ekim 2010 Pazartesi 10:35
  • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)
  • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)
  • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)
  • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)
  • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)
  • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)
  • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi ( Lar Iı)

Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II) kapsamında 13 Ekim 2010 tarihinde Ankara Rixos Otel’de düzenlenen “Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği” konulu çalıştaya Karacadağ Kalkınma Ajansını temsilen Hülya Özönen ve Emin Gitmez katılım gösterdi.

Yerel yönetimlere yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin tartışıldığı toplantıya, İçişleri Bakanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının temsilcileri, akademisyenler ve diğer mahalli idare birlikleri ile bazı STK’lar katıldı.

Toplantıda “Yerel Yönetimlerde Eğitim İhtiyaç Analizi ve İyi Uygulama Örnekleri” ile ilgili proje ekibi tarafından sunumlar yapıldı ve bundaki sonraki süreçte yerel yönetimlerde uygulanacak eğitim stratejileri, sertifikalandırma ve akreditasyon ile merkezi idarenin yerel yönetimlerde sağlanan eğitim faaliyetlerindeki rolü tartışıldı.

Çalıştay sonunda yapılan değerlendirmede; yerel yönetimler tarafından sağlanan hizmet içi eğitimlerde eğitim içeriğinin iyi planlanmadığı, uygulanan eğitim metodolojisinin yanlış olduğu, eğitimde mekansal sorunların olduğu, verilen eğitimlerin amacı tam olarak belirtilmediğinden etki analizinin yapılamadığı ve eğitimde standartlaşmanın, ihtiyaçları farklı bölgelerin sorunlarını gidermede yetersiz kalacağı, Kalkınma Ajanslarının sağladığı doğrudan faaliyet destekleri ile teknik desteklerden yerel yönetimlerin faydalanması gerektiği ifade edildi. Bunlara ilaveten, Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi Geliştirme Platformu’ nun kurulması gerektiği ve platformun ana paydaşlarına bölgesel kalkınma ajanslarının dahil edilmesinin yerel yönetimler arasındaki koordinasyon eksikliğini gidereceği belirtildi.