Türkiye ile Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Kapsamında Şanlıurfa Da Projelere 2.5 Milyon Tl Hibe Verilecek!

1 Aralık 2010 Çarşamba 19:05
 • Türkiye ile Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Kapsamında Şanlıurfa Da Projelere 2.5 Milyon Tl Hibe Verilecek!

Türkiye ile Suriye’nin sınır bölgelerinde yer alan illeri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2006 yılında uygulamaya başlatılan Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı’nın kapsamı genişletildi.

Daha önce Gaziantep-Kilis ve Halep illerini kapsayan programın kapsamına Şanlıurfa ve Mardin İlleri de alındı. Suriye tarafından ise El Rakka ve El Haseke kentleri programa dâhil edildi.

20 ARALIK 2010’DA TEKLİF ÇAĞRISINA ÇIKILMASI PLANLANIYOR!
Bu Program çerçevesinde hazırlanacak projeler için 20 Aralık 2010 tarihinde teklif çağrısına çıkılması amacıyla hazırlık çalışmaları sürdürülüyor.

PROJELERE 2.5 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ VERİLECEK!
Bu program çerçevesinde başarılı olan projelere bir yılda toplam 2.5 Milyon TL hibe desteği verilecek.
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, il özel idareleri ve belediyelerin projelerine % 90’a kadar, sivil toplum kuruluşlarının projelerine % 75’e kadar ve KOBİ’lerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ
Türkiye ile Suriye Arasında Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında Şanlıurfa ve El Rakka, Halep, El Haseke illeri arasında işbirliğinin geliştirilmesi birincil amaç olmak üzere;

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ
Türkiye ile Suriye Arasında Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında Şanlıurfa ve El Rakka, Halep, El Haseke illeri arasında işbirliğinin geliştirilmesi birincil amaç olmak üzere;

 • Sosyal ve Fiziki Altyapının Geliştirilmesi,
 • İstihdamın Artırılması, 
 • Girişimciliğin Desteklenmesi,
 • Teknik İşbirliği ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi,
 • Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
 • Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi,

Alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
İşbirliği programı çerçevesinde olmak şartıyla Şanlıurfa'daki;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Mahalli İdareler (belediyeler, il özel idaresi) ile Mahalli İdare Birlikleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar…),
 • Üniversiteler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar…),
 • Gerçek veya Tüzel Kişilere,

Destek sağlanabilecektir.

PROGRAM KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK!
Program kapsamında Şanlıurfa’da yürütülecek faaliyetler, Şanlıurfa Valiliğinin koordinesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yerine getirilecek.
30 Kasım 2010 günü Şanlıurfa Valisi Sayın Nuri OKUTAN başkanlığında yapılan Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısında, Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı’nın Şanlıurfa’da uygulanmasıyla ilgili hazırlıklar gözden geçirildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.11.2010

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ