2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Başvurular Sona Erdi.

18 Aralık 2010 Cumartesi 17:51
  • 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Başvurular Sona Erdi.

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına toplam 61 adet başvuru yapılmıştır.

İlginiz için teşekkürler.

Genel Sekreterlik

Başvuru sahiplerinin statülerine göre dağılım tablosu:

HUKUKİ STATÜ

BAŞVURU SAYISI

5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birliği

3

Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluş ile enstitü

8

Bölge, İl ve İlçe Müdürlüğü

8

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü

10

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu

5

Kaymakamlık

9

Kooperatif

1

Sivil Toplum Kuruluşu

7

Valilik

4

Yerel Yönetim

6

Toplam

61