2022 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-haziran Dönemi Sonuçları

8 Temmuz 2022 Cuma 19:20

Ajansımız tarafından 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.