Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!

28 Mayıs 2011 Cumartesi 10:19
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!
 • Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: Güneydoğu'yu Kalkındırmaya Kararlıyız!

Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu yılki hibe programlarına start verdi. Geçen yıl Diyarbakır ve Şanlıurfa ekonomisine proje sahipleri ile birlikte 45 milyon TL’lik kaynağı ekonomiye kazandıran Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu yıl bölge ekonomisine ivme sağlayacak projelere 16.7 milyon TL’lik destek verecek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısı Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprak, DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ile çok sayıda işadamı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın sadece maddi değil aynı zamanda bilgi birikimi ile girişimcilere yol gösterdiğini söyledi.

Bakan Eker: Bölgeyi kalkındırmaya kararlıyız

5 yıl öncesine kadar Diyarbakır’da yatırımcılara rehberlik  edecek uzman bulmanın mümkün olmadığını belirten Bakan Eker, “Şuan yatırımcıya modern anlamda yol gösterecek kurumlara sahibiz. Bunların arasında Karacadağ Kalkınma Ajansı başta gelmekte. Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu, KOSGEB aracılığıyla bölgeyi kalkındırmaya  kararlıyız. Sadece GAP Eylem Planı ile bölgeye bakanlık olarak 1.4 milyar TL’lik yatırım yaptık. Artık havaya suya giden, yatırıma dönüşmeyen destekler dönemi bitti. Şimdi projesi olan üretmek isteyen işadamlarımıza Karacadağ Kalkınma Ajansı ile destek veriyoruz” dedi.

Vali Toprak: Gelişmişlik farkını azaltacağız

Diyarbakır Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprak ise Ajans sayesinde bölgelerarası ve bölge içindeki gelişmişlik farkını azaltacaklarını söyledi. Ajansın yürüttüğü hibe programlarının, bir yıllık olmasına rağmen önemli işlerin hayata geçmesini sağladığını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti: “Yaşanlar tam bir başarı hikâyesidir. Destekler sayesinde aile şirketleri kurumsallaşıyor. Marka değerleri artıyor. Tüm işadamlarımızı 2011 Yılı Mali Destek Programları’na proje sunmaya daveti ediyoruz. Gelin size destek verelim.”

 Bingöl: Ajanslar ekonomiye 1 milyar TL kazandırdı

DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl ise Türkiye genelinde kurulan 26 kalkınma ajansının desteklediği projeler sayesinde yaklaşık 1 milyar TL’lik bir kaynağın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Bingöl, “Ajanslara şuana kadar 11 bin proje başvurusu yapıldı. Biz bin 300’üne destek sağladık. 70 bin kişiye proje eğitimi verdik. Başta Karacadağ Kalkınma Ajansı olmak üzere hazırlanan bölgesel planlar, 2014-2023 kalkınma vizyonuna hazırlık çalışmaları olacak. Geçmişte merkezden yerele yönelik kalkınma çalışmaları bölgesel planlar ile birlikte yerelden merkeze doğru hazırlanmaya başlandı. Tüm bu çalışmalar Türkiye’nin sürdürülebilir gelişme çabalarına güç katacaktır” diye konuştu.
 
Karakoyun: Mikro ve küçük işletmelere yoğunlaşacağız

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, ajans olarak bu yıl Şanlıurfa ve Diyarbakır’da toplam 16.7 milyon TL’lik hibe programı yürüteceklerini açıkladı. Karakoyun, geçen yıl olduğu gibi Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. Bu yıl ajans olarak mikro ve küçük işletmelere yoğunlaşacaklarını belirten Karakoyun, “Amacımız tarıma dayalı sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin, büyütülmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat kapasitelerini artırılması. Böylece gelişen ekonomiye paralel olarak, artan istihdam sayesinde bölgedeki en büyük sorun olan işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasını hedefliyoruz” dedi.

Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı

Kimler başvurabilir: Mikro ve küçük işletmeler, üretici kooperatifleri, birlikleri, diğer gerçek ve tüzel kişiler
Ayrılan Toplam Kaynak: 10.5 Milyon TL
En az destek: 40 Bin TL 
En yüksek destek: 400 Bin TL
 

Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

Kimler başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri), Mahalli İdare Birlikleri, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb) ve Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb).
Ayrılan Toplam Kaynak: 6.2 Milyon TL
En az destek: 75.000 TL
En yüksek destek: 750.000 Bin TL