Diyarbakır-şanlıurfa Kalkınma Ajansı’nın Açılış Töreni

20 Ağustos 2010 Cuma 21:26
  • Diyarbakır-şanlıurfa Kalkınma Ajansı’nın Açılış Töreni

Diyarbakır - Şanlıurfa Kalkınma Ajansı Açılıyor

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının kurulusu, koordinasyonu ve görevleri hakkındaki kanuna göre kurulan Diyarbakır - Şanlıurfa Kalkınma Ajansı’nın açılıs töreni

Devlet Bakanı Sayın Dr. Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi Eker’in teşrifleriyle 5 Aralık 2009 Cumartesi günü saat 12.00 da gerçekleştirilecektir.
Saygıyla duyurulur.

                                                                                                                             DUKA Genel Sekreterliği