SEECO Projesi TRC2 Bölgesinde Sosyal Girişimcilikle Güçlenen Kadınlar ve Gençler

12 Haziran 2024 Çarşamba 14:26
  • SEECO Projesi TRC2 Bölgesinde Sosyal Girişimcilikle Güçlenen Kadınlar ve Gençler

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonuyla ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SEECO Projesi, kadınların ve gençlerin sosyo-ekonomik güçlenmesini ve toplumsal uyumu hedefleyen çığır açıcı bir girişim olarak dikkat çekiyor. Sosyal girişimcilik odaklı bu proje, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde büyük bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. SEECO Projesi'nin Hedefleri ve Öncelikleri; SEECO Projesi, kadınlar ve gençlerin geçim kaynaklarını iyileştirerek, sosyal girişimcilik ve yerel topluluklara hizmet sağlayan kurumları desteklemeyi amaçlıyor. Proje, özellikle dezavantajlı kesimlerin ekonomik faaliyetlere katılımını artırarak, toplumsal uyumu teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Projenin öncelikleri şunlardır:


- Yenilikçi sosyal girişimcilik projelerinin hayata geçirilmesi veya geliştirilmesi,

- Çevresel ve sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayan kadın ve genç girişimciliğinin teşvik edilmesi,

- Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin ekonomik faaliyetlere katılımlarının sağlanması,

- Misafir ve ev sahibi topluluk üyelerinin sosyal girişimlerde iş birliği yapmaları yoluyla sosyal uyumun teşvik edilmesi.

Proje Bileşenleri:

SEECO Projesi’nin hedefi, bölgedeki kadınlar ile gençleri yeni ve mevcut sosyal girişimleri kapsamında; eğitim, mentörlük, koçluk hizmetleri ve mikro hibeler ile desteklemek ve geçim kaynaklarını iyileştirmektir.

Proje üç bileşen aracılığıyla uygulanacaktır:

Bileşen 1: Kadınlar ve Gençler için Sosyal Girişimcilik ve Hibeler

Sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetlerin finanse edilmesi, girişimlerin geliştirilmesi ve hızlandırılması aşamalarına yönelik hibelerin sağlanması, iş kurmaya yönelik desteklerin verilmesi; mentorlük ve koçluk hizmetlerinin verilmesi amacı ile 3.000 Avrodan 25.000 avroya kadar destek verilmektedir.

Bileşen 2: Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesisleri

Sosyal girişimciliğe yönelik kapasite geliştirmek ve sosyal uyum faaliyetlerini kolaylaştırmak, katılımcılığı artırmak için girişimcilik merkezleri, hızlandırma merkezleri ve atölyeler gibi tesisler kurulmaktadır.

Bileşen 3: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Proje Yönetimi

Sosyal girişimcilik alanında yerel kurum ve kuruluşların mevcut kapasitelerinin artırılması ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

1. Döngü: Başarıyla Tamamlanan İlk Adımlar


2023 yılı sonlarında başlayan SEECO Projesi'nin 1. döngüsü, yoğun ilgi ve katılımla büyük bir başarıya imza attı. Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen yüz yüze eğitimler, toplamda 478 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimler, sosyal uyum çerçevesinde düzenlenmiş olup, katılımcıların projeye olan ilgisi ve katılımı oldukça yüksekti.

İki gün süren yüz yüze eğitimler, alanında uzman ekipler tarafından verildi. Eğitimlerin ilk günü, sosyal girişimcilik konusundaki temel kavramların ve stratejilerin öğretildiği teorik derslerle başladı. İkinci gün ise, katılımcıların birebir mentorluk ve koçluk seanslarıyla iş planlarını hazırlamalarına odaklandı. Bu seanslarda, katılımcılar iş planlarını adım adım doldurarak, mentörlerinin yönlendirmeleriyle projelerini somut hale getirdiler. Eğitim süreci, katılımcıların teorik bilgilerini pratiğe dökerek, sosyal girişimcilik alanında sağlam temeller atmalarını sağladı.

Bu eğitimlerin sonucunda tüm katılımcılar, iş planlarını hazır bir şekilde tamamlama fırsatı buldu. Ayrıca, bu yoğun eğitim ve mentorluk süreci, katılımcılar arasında güçlü bir sosyal bağ oluşmasına da katkı sağladı. Dezavantajlı kesimlerin ekonomik faaliyetlere katılımını artırmayı hedefleyen bu projede, sosyal uyumun güçlenmesi büyük önem taşıyor.

Eğitimler sonucunda, proje hedeflerine uygun olarak belirlenen adaylar arasında yoğun bir çalışma sonucunda hibe almaya hak kazananlar belirlendi. Hibe desteği alan katılımcılar, sözleşme sürecini tamamlayıp iş planlarında onaylanan ürünlerini teslim almaya başladı. Bu süreç, yerel girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. Hibe desteği sayesinde, kadınlar ve gençler ekonomik faaliyetlerini genişleterek, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.


2. Döngü: Yeni Başarılar İçin Yola Çıkıldı


2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla SEECO Projesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı bölgesinde bileşen 1 kapsamında 2. döngü faaliyetlerine hızla devam etmektedir. Bu kapsamda, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde duyuruya çıkılıp 3.958 başvuru alınarak uzman ekiplerce değerlendirilme yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda 490 aday online eğitimler davet edilmiştir. Karacadağ Kalkınma Ajansı bölgesinde Eğitim ve koçluk/mentorluk programları tüm hızlıyla devam etmektedir. Eğitimlerde alınan teorik bilgiler, online platformlarda birebir ve grup seanslarıyla pekiştiriliyor. Katılımcılar, uzman koçlar/mentörler eşliğinde iş planlarını adım adım doldurarak, girişimcilik serüvenlerine sağlam bir başlangıç yapıyor.

Projede son gelişmeler:

- Eğitim ve Koçluk Seansları: Katılımcılar, eğitimlerde edindikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştiriyor. Mentörlük seanslarında birebir destek alarak, iş planlarını profesyonel bir şekilde hazırlıyorlar.

- Hibe Alan Katılımcılar: 1. döngüde hibe almaya hak kazanan katılımcılar, ilk ürünlerini teslim almaya başladılar. Bu kapsamda, iş planlarında onaylanan ürünler hızla tedarik edilerek katılımcılara ulaştırılıyor.


Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Uyumda Büyük Adımlar

 

SEECO Projesi, yerel kalkınmayı destekleyen yapısıyla, bölgedeki sosyal girişimcilerin ekonomik faaliyetlere aktif katılımını sağlıyor. Proje sayesinde, kadınlar ve gençler ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak, toplumsal uyumun güçlenmesine katkıda bulunuyorlar.

 

Proje Ortakları:

- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

- Dünya Bankası

- Karacadağ Kalkınma Ajansı (Şanlıurfa, Diyarbakır)

 

SEECO Projesi, sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda sosyal uyumu da teşvik eden kapsamlı yapısıyla, Türkiye’nin geleceğine önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Kadınlar ve gençlerin girişimcilik yolculuklarında yanlarında olan SEECO, bölgedeki toplulukların sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

SEECO Projesi TRC2 Bölgesinde Sosyal Girişimcilikle Güçlenen Kadınlar ve GençlerSEECO Projesi TRC2 Bölgesinde Sosyal Girişimcilikle Güçlenen Kadınlar ve GençlerSEECO Projesi TRC2 Bölgesinde Sosyal Girişimcilikle Güçlenen Kadınlar ve GençlerSEECO Projesi TRC2 Bölgesinde Sosyal Girişimcilikle Güçlenen Kadınlar ve Gençler