Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!

16 Aralık 2011 Cuma 14:59
 • Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı (DFD) kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

DFD kapsamında yapılan başvurular, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ile Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirilen yılın son yönetim kurulu toplantısında incelenerek karara bağlandı. Buna göre hibe desteği almaya hak kazanan projeler şunlar:

 

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER LİSTESİ

 1. Şanlıurfa İş Hayatında Kadının Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Projesi (Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği)
 2. Diyarbakır’da İş Kadını ve Kadın Eliyle İş Durumu Projesi (Diyarbakır İş Kadınları Derneği)
 3.  Diyarbakır-Irak Dış Pazarı Analiz ve Eylem Planı Projesi (YAKODER)
 4. Sürdürülebilir AR-GE Binası Bölgesel Tasarım Stratejileri Raporu ve İhale Dosyası (Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)
 5. Diyarbakır Valiliği Hizmet Binası (Tarihi Bina) Restorasyon Restitüsyon Rölöve Çizimi Projesi (Diyarbakır Hizmet Vakfı)
 6. Kasım Bey Kümbeti Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi (Eğil KHGB)
 7. Çüngüş Alabalık Projeleri ile Atağa Kalkıyor Projesi (Çüngüş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
 8. Diyarbakır İli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Küme Haritasının Oluşturulması Projesi (GÜNSİAD)
 9. Teşvik ve Krediler Diyarbakır İş Dünyası İçin Ne Kadar Etkin? Projesi (Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği)
 10. Diyarbakır Surları Çalıştayı ve Eylem Planı Projesi (Diyarbakır İl Kültür Turizm Müdürlüğü)
 11. Dört Ayaklı Minare Restorasyon Restitüsyon Rölöve Çizimi Projesi (Diyarbakır Valiliği)
 12. Siverek Yerel Analiz Raporu Projesi  (Siverek Kaymakamlığı)
 13. 20 Adet Türbenin Mühendislik ve Mimari Projelerinin Hazırlanması (Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
 14. Sanayi ile Mesleki Eğitim Kol kola Aynı Amaca Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)
 15. Ekonomik Tarımsal Yatırımları Araştırma ve Geliştirme Projesi  (Diyarbakır Ticaret Borsası)
 16. Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maedi-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırılması  (GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)
 17. XVIII. Yüzyıla Ait Diyarbakır Şeriyye Sicillerinin Bilim Dünyasına Kazandırılması (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 18. Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi (DOGÜNSİFED)
 19. Halfeti Kent Müzesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi ( Halfeti KHGB)
 20. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması (D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 21. Halfeti Kentsel Sit Alanı Kıyı Şeridi Cephe İyileştirme Projesi (Halfeti Belediyesi)
 22. Diyarbakır İli Tarımsal Mekanizasyon Durum Analizi ve Planlaması (Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü)