Teknik Destek Programı Kapsamında Başvurular Alındı

31 Aralık 2011 Cumartesi 20:43
  • Teknik Destek Programı Kapsamında Başvurular Alındı

Teknik Destek Programına toplam 61 adet başvuru yapılmıştır.

İlginiz için teşekkürler.                 

                                      Genel Sekreterlik

 

Başvuru sahiplerinin hukuki statülerine göre dağılımı

 Hukuki Statü

Başvuru Sayısı

Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

25

Kaymakamlıklar

11

Sivil Toplum Kuruluşları

10

Yerel Yönetimler

5

Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri

3

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

3

Valilikler

2

Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler

2

TOPLAM

61

 

 

 

  Başvuruların Şehirlere göre dağılımı

Şehir 

Başvuru Sayısı 

Diyarbakır

29 

Şanlıurfa

32 

TOPLAM 

61