Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor

7 Ocak 2012 Cumartesi 11:53
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor
  • Şanlıurfa'nın Sorunlarına Kamu-sivil Toplum Kuruluşları Ortak Çözüm Arıyor

Şanlıurfa, sorunlarını “ortak akıl” ile çözmek için harekete geçti. Şanlıurfa’nın rekabet gücünün arttırılmasına yönelik geliştirilen Entegre Sınaî Kalkınma Planı (ESKP) kapsamında temel vizyon ve stratejileri planlamak, uygulamak, koordine etmek ve izlemek amacıyla oluşturulan Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP) toplandı.

 Sekretaryası Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülen Platformun 10. Planlama ve Koordinasyon Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç başkanlığında ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Şanlıurfa Dedeman Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Şanlıurfa Belediye Başkanı A. Eşref Fakıbaba, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Halil Mutlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı E. Sabri Ertekin, GAP BKİ Bölge Müdürü Mehmet Açıkgöz, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa OSB Müdürü Remzi İnanlı, Şanlıurfa KOSGEB Müdürü İdris Erkeksoy, Şanlıurfa Genç İş Adamları Derneği (ŞUGİAD) Başkanı Mehmet Öksüzoğlu, Meksa Vakfı’dan Didem Demirkol, işadamları Naci Toplu, Medet Abbasoğlu ile  İbrahim İletmiş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, platformun kamu ve sivil toplum kuruluşlarının Şanlıurfa’nın yaşadığı sorunlara çözüm arayan etkili mekanizmalardan biri olduğunu söyledi.
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yunus Çolak toplantıda il sanayisinin mevcut durumu hakkındaki sunumu yaptı. ŞUGİAD Başkanı Mehmet Öksüzoğlu ise Şanlıurfa Sanayisinin Temel sorunlarını ele aldığı bir konuşma gerçekleştirdi. Sunumlardan sonra gündem tartışmaları bölümüne geçildi. Soru cevap şeklinde bir tartışma ortamında gerçekleşen bu bölümde katılımcılar söz alarak yapılan sunumlar ve bölge ile ilgili problemler hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.