Sözlü Yarışma Sınav Sonucu

12 Mart 2012 Pazartesi 14:14
  • Sözlü Yarışma Sınav Sonucu

Sözlü Yarışma Sınav Sonucu

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Karacadağ Kalkınma Ajansında istihdam edilecek 1 Yönetici Asistanı ve 2 Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi alımı amacıyla yapılan PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI çerçevesinde başvuran adaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler (Alan, KPDS, KPSS ve İş Tecrübesi) dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip 4 Yönetici Asistanı ve 8 Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi adayı 10 Mart 2012 tarihinde Sözlü Yarışma Sınavına (mülakat) davet edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav (mülakat) ve değerlendirme sonucuna göre, aşağıdaki adaylar sınavda başarılı olmuştur.

YÖNETİCİ ASİSTANI KAZANAN LİSTESİ

S.N.

Adı

Soyadı

Üniversite

Bölüm

1

OSMAN

YAKUT

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

KAMU YÖNETİMİ

Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; Yönetici Asistanı olarak 1 (bir) aday, 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunmuş; ancak, bu alanda 70 (yetmiş) ve üstü puan alan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

BÜTÇE MUHASEBE VE FİNANS GÖREVLİSİ

ASİL OLARAK KAZANANLAR LİSTESİ

S.N.

Adı

Soyadı

Üniversite

Bölüm

1

ALPER

ATEŞ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME

2

NİHAT

VAROL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT

YEDEK OLARAK KAZANANLAR LİSTESİ

S.N.

Adı

Soyadı

Üniversite

Bölüm

1

AHMET

KAYA

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.

İŞLETME

Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; Bütçe Muhasebe ve Finans Görevlisi olarak 3 (üç) aday, 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunmuş; ancak, bu alanda 2 (iki) kişi istihdam edileceği için en yüksek puana göre yapılan sıralamada ilk iki adayın asil olarak, diğer adayın da yedek olarak belirlenmesine karar verilmiştir.  

Sözlü Yarışma Sınavını kazanan adaylarla ilgili olarak bundan sonraki süreç aşağıdaki gibi olacaktır.

Ajans Yönetim Kurulunca, sınavda başarılı olan adayların Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 14/ğ maddesine göre işe alınması ile ilgili karar alındıktan sonra, Ajans Genel Sekreterliğince adayların adreslerine “Göreve Başlama İçin Çağrı” gönderilecektir.

Göreve Başlama İçin Çağrıyı alan adayların Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 16/2 nci maddesi uyarınca bu çağrının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgelerle birlikte sözleşme imzalamak ve göreve başlamak üzere Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 12.03.2012

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ