Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı !!!

12 Temmuz 2012 Perşembe 15:29
  • Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı !!!

Ajansımız tarafından 2012 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 02.05.2012 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2012 Yılı Teknik Destek Programı (Mayıs – Haziran Dönemi) kapsamında Ajansımıza 17 (on yedi) destek talebi teslim edilmiştir.
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 (dokuz) destek talebi başarılı olup Asil Listede yer alırken, 8 (sekiz) destek talebi Nihai Değerlendirme aşamasında elenmiştir.
Destek taleplerinin uygulanması için en fazla 1 aylık bir süre öngörülmektedir.

Asil Liste için Tıklayınız.
Elenenler Listesi için Tıklayınız.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, eşik puanının altında puan aldıkları için veya diğer sebeplerle elenerek Asil Listede yer almayan destek taleplerinin sahiplerine elenme gerekçeleri ve aldıkları puan yazılı olarak bildirilecektir.
Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

Not: Asil Listede yer alan başvuru sahiplerinin sözleşme aşaması için herhangi bir evrak getirmelerine gerek yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 13.07.2012

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ