Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Seul Temaslarına Başladı!

19 Eylül 2012 Çarşamba 13:21
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Seul Temaslarına Başladı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Seul Temaslarına Başladı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Seul Temaslarına Başladı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Seul Temaslarına Başladı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Seul Temaslarına Başladı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetimi, Seul Temaslarına Başladı!

Güney Kore ve Japonya’daki kalkınma kuruluşu örneklerinin ve bölgesel kalkınma konusundaki iyi uygulamaların yerinde incelenmesi, GAP Bölgesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yatırım olanaklarının tanıtılması ve JATA Turizm Fuarına katılım amacıyla düzenlenen çalışma ziyareti kapsamında Güney Kore’ye giden Karacadağ Kalkınma Ajansı heyeti, Seul’deki temaslarına başladı.

 

Diyarbakır Valisi Mustafa TOPRAK başkanlığındaki heyet ilk olarak Seul Büyükelçimiz Mustafa Naci SARIBAŞ’ı makamında ziyaret etti. Heyeti oldukça sıcak bir şekilde karşılayan Büyükelçi, Güney Kore-Türkiye ilişkilerinin tarihi geçmişine, bu geçmişin iyi ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için yarattığı fırsatların önemine değindi. Bugüne kadar özellikle ekonomik açıdan ilişkilerin arzulanan düzeyde olmadığını belirten Büyükelçi Sarıbaş şu hususları ifade etti: “Güney Kore-Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar dolar. Ülke olarak Güney Kore’ye karşı ciddi dış ticaret açığımız var. Güney Kore’den ithalatımız yaklaşık 4,5 milyar dolar. Buna karşılık ihracatımız, sadece 500 milyon dolar. Dolayısıyla, bu açığı ülkemiz lehine kapatmak için çok çalışmalıyız. İş adamlarımız ve insanlarımız daha fazla buralara gelmeli. Kurumlarımız ve meslek örgütlerimiz, ihracatımızı arttıracak girişimlerini arttırmalı. İhracatımızın arttırılması hedefi açısından oldukça önemli bir adım olan Güney Kore ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak için çok çaba sarf ettik ve bu noktada amacımıza ulaştık. Anlaşmamızın TBMM tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Güney Kore, yaklaşık 12 milyon turist gönderiyor. Bu turistler özellikle kültür ve inanç turizmine ilgi duyuyor. Ancak, bunların sadece 150 bini Türkiye’ye gidiyor. Güney Kore’den Türkiye’ye daha fazla turist çekmek için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Burada bir Kültür Müşavirliğinin oluşturulması ve buraya atama yapılması son derece faydalı olacaktır”. 

Diyarbakır Valisi Mustafa TOPRAK da, Karacadağ Kalkınma Ajansı yönetimi olarak Seul’deki kalkınma ile ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yerinde incelemek, bölgemizin iş ve yatırım olanaklarını tanıtmak ve ileriye yönelik geliştirilebilecek işbirliği alanlarını görmek amacıyla bu çalışma ziyaretini gerçekleştirdiklerini; ziyaret kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların belirlenmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı Sayın Büyük Elçi ve Ticaret Müşavirliğimize çok teşekkür ettiklerini belirtti.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Edilebilir!

Daha sonra, Program kapsamında, Kore İthalatçılar Birliği (KOIMA), ziyaret edildi. KOIMA yetkilileri; Birliğin kuruluşu, çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında heyeti bilgilendirdi ve tanıtım filmini izlettirdi.

Kore İthalatçılar Birliği (KOIMA); 1970 yılında, bir hükümet kuruluşu olarak Bilgi Ekonomisi Bakanlığının yetkileri çerçevesinde kurulmuştur. Güney Kore, ihracat fazlası veren bir ülke. KOIMA, ülkenin dış ticaret hacminin arttırılması için ticareti teşvik ederek ve firmaların daha fazla ithalat yapmasını sağlayarak ülke ekonomisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kore’nin tek ithalat odaklı organizasyonu olarak, KOIMA, yurtdışında nitelikli tedarikçileri tanıtma, iş eşleştirme toplantıları düzenleme, IGF (İthalat Malları Fuarı) düzenleme, gelişmekte olan ülkelerden gelen stajyerler için bir eğitim programı düzenleme, temel hammadde fiyat bilgilerini duyurma gibi faaliyetlerle ticareti teşvik etmektedir.

Heyet adına söz alan Diyarbakır Valisi Mustafa TOPRAK, ülkemiz ekonomisinin son yıllarda büyük bir gelişme ivmesi kazandığını; bu büyümede ihracatın son derece önemli olduğu; 2023 hedefinin Hükümetimiz tarafından 500 milyar dolar olarak belirlendiğini; 2002’den sonraki süreçte Diyarbakır ve Şanlıurfa ihracatında da dikkate değer bir artış gözlemlendiğini; GAP ile birlikte bölgemizde önemli bir tarımsal üretim artışı olduğunu; GAP illeri arasında en fazla sulanacak araziye sahip olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yeni sulama alanlarının açılmasıyla birlikte tarım ve gıda sektörünün de hızla geliştiği; bu durumun tarımsal sanayinin gelişmesi için de önemli fırsatlar yarattığını; Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın Güney Kore’ye tarım ve gıda ürünleri ihraç edebileceğini; bu amaçla, bölgemizdeki ihracatçı firmaları belirleyip KOIMA ile buluşturacaklarını; Güney Kore’de düzenlenen Gıda Fuarı’na firmalarımızın katılmasını sağlayacaklarını; KOIMA üyelerini de bölgemizde düzenlenen fuarlara katılmaya davet ettiklerini… belirtti.

Güneş Enerjisi ve Kültür Turizminde Önemli Potansiyellerimiz Var!

Heyette yer alan Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. A. Eşref FAKIBABA, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu; Hz. İbrahim başta olmak üzere birçok peygamberin bölgemizde yaşadığı veya burada doğduğunu; onlarca medeniyetin mirasçısı olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın tarih ve kültür turizmi açısından büyük potansiyelleri ve yatırım fırsatları olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN, bölgenin özellikle güneş enerjisi alanında büyük bir potansiyeli olduğunu; bu alanda yatırım yapmak isteyenlerle işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Remzi CAN, Diyarbakır’ın ülkemizin en önde gelen mermer ihracatçısı olan İl olduğunu vurguladı. Tarafların ziyaret anısına karşılıklı olarak verdikleri hediyeler ve tanıtım dokümanlarının paylaşılmasından sonra, toplantı sona erdi.