Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

25 Ocak 2013 Cuma 17:30
  • Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

Ajansımız tarafından 2012 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 02.05.2012 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2012 Yılı Teknik Destek Programı (Kasım-Aralık Dönemi) kapsamında Ajansımıza 6 (altı) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5 (beş) destek talebi başarılı olup Asil Listede yer alırken,1 (b ir) destek talebi Yedek Listede yer almıştır.

Destek taleplerinin uygulanması için en fazla 1 aylık bir süre öngörülmektedir.

Asil Liste için tıklayınız.

Yedek Liste için tıklayınız.

Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

2012 yılı Teknik Destek Programı için ayrılan bütçenin sınırına ulaşılmış olması nedeniyle, Programa Başvurular sona ermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.01.2013

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ