Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplanıyor!

20 Aralık 2013 Cuma 14:44
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplanıyor!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Şanlıurfa'da Toplanıyor!

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre kurulan Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Kalkınma Kurulu Toplantısı, 26.12.2013 Perşembe günü saat 14.00’te, Şanlıurfa İlinde Hilton Garden-Inn Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bilindiği gibi, Kalkınma Kurulu, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK’ların temsilcilerinin yer aldığı 100 kişiden oluşan bir kuruldur.
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olarak görev yapan Kalkınma Kurulu, yılda en az iki kez toplanmakta ve Bölgenin (Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri) sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kurulu’na yapılacak tavsiyeleri belirlemektedir.

NOT:Diyarbakır’dan toplantıya iştirak edecek Kalkınma Kurulu üyeleri için Ajans Genel Sekreterliğince otobüs kiralanmış olup 26.12.2013 Perşembe günü saat 09.30’da Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır) Binası önünden hareket edecektir.