2014 Yılı Mayıs-haziran Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

9 Temmuz 2014 Çarşamba 23:44
  • 2014 Yılı Mayıs-haziran Dönemi Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 01.05.2014 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir. 2014 Yılı Teknik Destek Programı (Mayıs – Haziran Dönemi) kapsamında Ajansımıza 14 (on dört) destek talebi teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

,Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Nihai Değerlendirme aşamasında 11 (on bir) destek talebi eşik değer olan 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı olmuştur. Kayapınar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu TRC2/14/TD/0009 ve TRC2/14/TD/0003 destek talepleri 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı olmuştur. Fakat Başvuru Rehberinin 3.2’nci maddesinin 2’nci bendinde “Aynı yararlanıcıya bir teknik destek dönemi içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır” hükmü nedeniyle TRC2/14/TD/0009 destek talebinden daha düşük puan alan TRC2/14/TD/0003 destek talebi desteklenemeyecektir.
Kalan 3 (üç) teknik destek talebi ise eşik değerin altında puan alarak başarısız olmuştur.
2014 Yılı Teknik Destek Programımıza başvurular devam etmektedir.

Asil Liste için tıklayınız.

Elenenler Listesi için tıklayınız.

Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  10.07.2014  AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ