Ajansımızdan Gabb Üyelerine Stratejik Plan Eğitimi

21 Temmuz 2014 Pazartesi 11:44
  • Ajansımızdan Gabb Üyelerine Stratejik Plan Eğitimi
  • Ajansımızdan Gabb Üyelerine Stratejik Plan Eğitimi
  • Ajansımızdan Gabb Üyelerine Stratejik Plan Eğitimi
  • Ajansımızdan Gabb Üyelerine Stratejik Plan Eğitimi

Diyarbakır Liluz Oteli’nde GABB tarafından düzenlenen Stratejik Plan Eğitimi’ne aralarında Nusaybin, İdil, Mardin, Edremit, Gürpınar, Hakkari, Van, Şemdinli, Erciş, Silopi, Batman, Cizre ve Diyarbakır Büyükşehir gibi üye belediyelerin yetkilileri katıldı.

İki gün süren eğitim kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan Zuhal Çelebi Deniz tarafından Stratejik Plan hazırlama eğitimi verildi. Eğitim kapsamında “Mevcut Durum Analizi”, “Paydaş Analizi”, “GZFT (Güçlü yanlar-Zayıf yanlar-Fırsatlar-Tehditler)”, “Planlama-Misyon, Vizyon Temel İlkeler ve Uygulamaları” gibi başlıklarda sunumları yapıldı ve grup çalışmalarıyla uygulamalar gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Cuma Çiçek ile Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürü Fatma Tüzün birer konuşma yaptı. GABB Genel Sekreteri Ahmet Ertak, yaptığı konuşmada yetersiz bütçeleri olan belediyelerin stratejik planlamalarını yapmalarının gerekliliği üzerinde durdu. Eğitimin ikinci gününde “Amaç ve Hedefler – Stratejiler (Uygulamalar)”, “Faaliyet ve Projeler – İzleme – Performans Ölçme ve Değerlendirme” başlıkları ele alınarak, grup çalışmaları ve uygulamalar gerçekleştirildi. Ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Plan Çalışmaları’nın 1. ve 2. Adım çalışmaları sırasında elde edilen  deneyimler katılımcılarla paylaşıldı.