Ajans Yönetim Kurulu 2015 Yılında Verilecek Mali Destekleri Görüştü!

12 Eylül 2014 Cuma 12:51
  • Ajans Yönetim Kurulu 2015 Yılında Verilecek Mali Destekleri Görüştü!
  • Ajans Yönetim Kurulu 2015 Yılında Verilecek Mali Destekleri Görüştü!
  • Ajans Yönetim Kurulu 2015 Yılında Verilecek Mali Destekleri Görüştü!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında, Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet SAYAR, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet KAYA'nın katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı.

Toplantıda; Temmuz ve Ağustos 2014 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları, Ajansın 2015 Yılı Çalışma Programı ile Bütçesi ve 2015 yılında uygulanacak Mali Destek Programlarının detayları ele alındı.
Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı:

2013 Yılı KOBİ Programı Kapsamında desteklenen 63 proje başarıyla tamamlandı.

Ajansımız tarafından uygulanan 2013 yılı Ekonomik Gelişme (KOBİ) Mali Destek Programının uygulaması tamamlanarak hazırlanan Program Kapanış Raporu Yönetim Kuruluna sunuldu.
Bu program kapsamında başarılı olarak kendileriyle Nisan 2013 tarihinde sözleşme imzalanan Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki 63 işletme (KOBİ) projelerini tamamladı.
Bu program ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, girişimcilerin desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılması böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmıştır.
Ağırlıklı olarak tekstil ve hazır giyim, alüminyum ve metal işleme, gıda, elektrik, plastik ve cam işleme, inşaat, makine, mermer ve bazalt işleme ile otel ve konaklama sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelerin (KOBİ'ler) uyguladığı bu projeler sonucu; 824 adet yeni makine ve ekipman satın alınmış; 190 adet otel odası yenilenmiş ve 609 kişilik yeni istihdam oluşturulmuştur.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kapsamında 9 Proje Desteklenecek!

Toplantıda 2014 yılı Temmuz-Ağustos döneminde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında yapılan 21 proje başvurusu değerlendirildi. Gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan 9 projeye yaklaşık 400 bin TL mali destek (hibe) sağlanacak.

2015 Yılı Çalışma Programı, Bütçesi ve Verilecek Mali Destekler Tartışıldı.

Bilindiği gibi Ajansımız tarafından her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde bir sonraki yıl verilecek mali destekler için cari yılın son çeyreğinde proje teklif çağrısına çıkılmaktadır.
Toplantıda, Ajans Genel Sekreterliğince hazırlanan 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçe taslağı Yönetim Kuruluna sunuldu.
Ayrıca, Ajans Genel Sekreterliğince hazırlanan Çalışma Programı ve Bütçe çerçevesinde 2015 yılında uygulanacak mali destek programları ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna sunum yapıldı.
Kurulduğu günden itibaren yürüttüğü projeler ile Diyarbakır ve Şanlıurfa ekonomisine yaklaşık olarak 83 milyon TL hibe desteği veren ve proje sahiplerinin sağladığı yaklaşık 73 milyon TL eş finansman ile birlikte toplam 156 milyon TL'lik kaynağı Bölge ekonomisine kazandıran Ajansımız, 2015 yılında da Hükümetimizin benimsediği ulusal plan ve stratejilere, bölge planında belirtilen temel amaç ve önceliklere uygun olarak yeni proje destekleri verecek.
Ajansımız 2015 yılında vereceği destekler için Ekim 2014 sonunda proje teklif çağrısına çıkacak. Proje teklif çağrısı yöntemiyle verecek desteklere ilişkin olarak 4 mali destek programı hazırlandı. Bunlar; KOBİ Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı, Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı'dır.
Kalkınma Bakanlığının görüş ve onaylarından sonra kesinleşecek bu programlarla, Bölge Planı’nda belirtilen amaç ve önceliklerle uyumlu olarak Bölgemizde imalat sanayi, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki KOBİ'ler geliştirerek yeni istihdam olanakları oluşturmak ve "Büyükşehir" statüsüyle yeni bir gelişme ivmesi kazanan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sanayi, turizm ve kentsel altyapıyı iyileştirmektir.