Kobi’lere ve Muhasebecilere Torba Kanunun Getirdikleri Anlatılacak!

1 Kasım 2014 Cumartesi 20:25
  • Kobi’lere ve Muhasebecilere Torba Kanunun Getirdikleri Anlatılacak!

Bilindiği gibi yakın zamanda çıkarılan ve kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"la, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, İŞKUR, Yabancılar Mevzuatı ile Sendikalar Kanununda önemli değişiklikler yapılmış ve bazı yenilikler getirilmiştir.

Bu Kanunla getirilen değişiklik ve yeniliklerden Diyarbakır'daki KOBİ'lerin haberdar edilmesi ve en iyi şekilde faydalanabilmesi amacıyla, Ajansımız ve Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında işbirliği yapılarak Torba Kanun ve KOBİ’ler Eğitim Paneli düzenlenmiştir.

KOBİ sahip ve temsilcileri ile muhasebe meslek mensuplarının katılacağı programda; İş Mevzuatı, SGK Mevzuatı ve Mali Mevzuat alanlarında uzman 3 farklı kişi tarafından katılımcılara eğitim verilecek ve bu konularda gelecek sorular cevaplandırılacaktır.

Yer : Liluz Hotel

Tarih : 7 Kasım 2014

Saat : 13.30