Diyarbakır ve Şanlıurfa Heyeti, Avrupa'nın En Büyük Lojistik Köyünde!

15 Aralık 2014 Pazartesi 15:14
  • Diyarbakır ve Şanlıurfa Heyeti, Avrupa'nın En Büyük Lojistik Köyünde!

Diyarbakır ve Şanlıurfa Valileri ile beraberindeki heyet, 16 Aralık 2014 günü, İspanya’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük lojistik köyü olan Zaragoza Lojistik Merkezini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulunacak. Ayrıca, Madrid ve Sevilla’daki güneş enerjisi üretim tesislerinde incelemeler gerçekleştirilecek ve firma görüşmeleri yapılacak.

Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilecek ziyarete, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin Küçük, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Fırat Anlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan V. Nihat Kılıç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya katılacak.
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın organizasyonuyla, 15-20 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek Çalışma Programı kapsamında; Madrid Kalkınma Ajansı (Madrid Emprende), Zaragoza Lojistik Merkezi (Plataforma Logistica Zaragoza), Endülüs Dış Tanıtım Ajansı (Agencia Andaluza de Promocion Exterior) ile Sevilla’daki PS10 ve PS20 Güneş Enerji Tesisleri (PS10 ve PS20 Solar Power Plant) ziyaret edilerek çeşitli incelemelerde bulunulacak. Ayrıca, büyük yoğunlaştırılmış güneş enerji santrallerinin kurulması, işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla kurulmuş ve tüm dünyada faaliyetleri olan Sevilla’daki Torresolar Enerji Şirketi ziyaret edilerek görüşmeler yapılacak. Ziyaret dolayısıyla Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı:

İspanya, Ülkemizin önemli bir partneri!

Türkiye-İspanya ilişkileri, 1980'lerin sonlarından itibaren gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler, ikili siyasi diyalog ve ekonomik ilişkiler sonucu giderek gelişmektedir. İspanya’nın Türkiye’nin üyeliğinin gerçekleşmesini de destekleyen Avrupa Birliği vizyonu, transatlantik bağlara atfettiği önem, uluslararası terörizmle mücadele konusundaki kararlılığı ve ekonomisi için önemli pazarlar oluşturma çabası, ülkemizin dış politika hedefleriyle ve ekonomik potansiyeliyle büyük ölçüde örtüştüğünden İspanya’yla siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün daha yapıcı bir işbirliğine dönüşmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, son yıllarda belirginleşen karşılıklı yabancılaşma ve kutuplaşma eğilimlerine ancak kültürler arasında karşılıklı saygıyı savunan kapsamlı bir koalisyonla karşı konabileceği anlayışıyla, İspanya Başbakanı Zapatero ile birlikte 2005 yılında “Medeniyetler İttifakı” girişimi başlatılmıştır. Giderek artan bir görünürlük kazanan girişim, 124 ülke ve uluslararası kuruluşun üye olduğu Dostlar Grubuyla, bugün kültürler ve dinler arası diyalog bağlamında dünyadaki başlıca forum halini almıştır. 
İspanya ile ikili ticaret hacmimiz 2013 yılında 11 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun 4,4 milyar dolarını ihracatımız ve 6,6 milyar dolarını ise ithalatımız oluşmaktadır. Ülkemizin ihraç ettiği ürünlerin başında giyim eşyası (kürk hariç), motorlu kara taşıtları ve motorları, trikotaj (örme) ürünleri, rafine edilmiş petrol ürünleri ve ana kimyasal maddeler gelmektedir. Ülkemizin İspanya’dan ithal ettiği ürünlerin başında ise motorlu kara taşıtları ve motorlar, ana kimyasal maddeler, demir-çelik ana sanayi, genel amaçlı makineler, kimyasal ürünler, et, balık, sebze, meyve, katı ve sıvı yağlar gelmektedir.
Ülkemizdeki İspanyol sermayeli firma sayısı 450 civarındadır. İspanyol firmalarının ülkemize yönelik yatırımlarında finans sektörü birinci, metal dışı mineral ürünleri (çimento) üretimi ikinci sıradadır.
Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nin İspanya ile dış ticareti son yıllarda başlamış olup 2013 yılı verilerine göre 15 milyon dolar düzeyindedir.
 
Yükselen Sektör: Lojistik

İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla birlikte yaşanan küreselleşme sonucu adeta “küresel bir köy” konumuna gelen dünyada, mal ve hizmetleri kaliteli ve zamanında üreten ve pazarlara en uygun maliyetlerle ulaştıran ülkeler ve bölgeler ekonomik kalkınmada bir adım öne çıkmaktadır.
Bilindiği gibi, küresel rekabet açısından en önemli maliyet kalemlerinden biri lojistik maliyetleridir. Bu nedenle, son yıllarda “lojistik” önemli bir sektör olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Hükümetimizin geçen ay açıkladığı eylem planlarından biri de lojistik sektörünün geliştirilmesini hedeflemektedir.
Tarihi 12.500 yıl öncesine dayanan, “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan Yukarı Mezopotamya’nın verimli toprakları üzerinde yer alan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır ve Şanlıurfa, günümüzde de jeostratejik konumu nedeniyle, birçok ticaret yolunun kavşak noktasında yer almaktadır. GAP’ın merkezi İllerinden olan Diyarbakır ve Şanlıurfa; geniş sulanabilir arazi varlığı nedeniyle, tarım ve tarıma dayalı sanayi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.
Çözüm süreci, genç nüfus varlığı ve yeni teşvik sisteminde 6. Bölgede yer alarak sanayileşme yolunda önemli bir fırsat yakalayan Diyarbakır ve Şanlıurfa’da üretilen ürünlerin en kısa sürede ve en rekabetçi fiyatlarla pazarlara ulaştırılması son derece önemlidir. Bu nedenle, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinin lojistik potansiyellerinin tespiti ve bu potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik olarak çalışmaların yapılması çok önemlidir. Bu amaçla 2012 yılında Kalkınma Ajansımız tarafından Diyarbakır ve Şanlıurfa için ön fizibilite raporları hazırlanmıştır.
Çalışma programı kapsamında ziyaret edeceğimiz Zaragoza Lojistik Merkezi, 14 milyon m2’lik alanla Avrupa’daki en büyük lojistik köy olup Diyarbakır ve Şanlıurfa için iyi bir örnek olma niteliği taşımaktadır. Çünkü Zaragoza bir liman kenti olmamasına rağmen, iyi bir kara, hava ve demir yolu bağlantı sistemiyle (intermodal sistem) Avrupa’nın en büyük lojistik merkezi olmayı başarmıştır.

Güneş Enerjisi uygulamaları da incelenecek!

Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Bölgemizde, bu kaynakların yeterince değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. Bilindiği gibi, Ülkemizin en önemli sorunu olan cari açıkta da en büyük pay enerji kalemine ait. Yine Bölgemizde kesintisiz ve sağlıklı enerji temininde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözümüne katkı sağlanması için alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor.

Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla, bu yıl ilk kez uyguladığımız bir mali destek programı kapsamında 8 projeye hibe desteği veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeni programlar uygulamayı hedefliyoruz. Çalışma programı kapsamında Sevilla’daki güneş enerjisi santrallerini de yerinde göreceğiz. Ayrıca, güneş enerjisi sektöründe faaliyette bulunan en önemli uluslararası şirketlerden biri olan Torresolar Enerji Firması ile de görüşmeler yapacağız. Bu ziyaretlerdeki temel amacımız, özellikle lojistik ve güneş enerjisi konusundaki deneyimleri yerinde görmek ve Bölgemizde yapılacak çalışmaları bu tecrübeler ışığında yönlendirmektir.