Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!

26 Aralık 2014 Cuma 11:47
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Danışma organı olan Kalkınma Kurulu, bu yılki ikinci toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdi. Hilton Garden Inn Hotel’de düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Vali Yardımcıları Uğur Sezer, Aylin Kırcı Duman, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin, GAP BKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Birtane ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun katıldı.

Toplantıda konuşan Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya şunları söyledi: “Bölgesel kalkınmada yeni aktörlerden biri olan Kalkınma Ajansları bu hedef çerçevesinde kısa sürede kuruluşunu tamamlamış, bugün sahip olduğu kurumsal yapı, insan kaynakları ve destek araçları ile Ülkemizin önemli kuruluşları arasına girmiştir. Bölgemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sunan Ajansımız, 2010 yılından itibaren ağırlıklı olarak özel sektör olmak üzere proje bazlı çeşitli mali destekler sağlamaktadır. Ayrıca, bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lara çeşitli konularda eğitim ve teknik destekler verilmektedir. Proje bazlı destek sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2010-2014 döneminde teklif çağrıları kapsamında KOBİ’lere, yenilenebilir enerjinin kullanımına ve sanayi ile turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik çeşitli hibe destekleri vermiştir. Bu programların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir. 

Kaya: Şuana Kadar 81.5 Milyon TL Hibe Desteği Sağlandı

Şimdiye kadar projelere verilen hibe desteği 81.5 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. Proje sahiplerinin eş finansman katkısı da dikkate alındığında, Bölgede yaklaşık 154 milyon TL kaynak reel sektördeki yatırımlara yönlendirilmiştir. 2015 yılında da hibe desteği için yakın zamanda proje teklif çağrısına çıkılacaktır. Tarihin en eski ve günümüz Türkiye’sinin en dinamik yerleşim birimleri olan Şanlıurfa-Diyarbakır Bölgesi, 3,5 milyona yaklaşan bir nüfusa sahiptir. Bölge, 26 Düzey 2 Bölgesi arasında en yüksek nüfusa sahip 7’inci bölge konumundadır. Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın en büyük potansiyellerinden biri şüphesiz sahip oldukları genç nüfusudur. Gerek Avrupa’da ve gerekse ülkemizde nüfusun hızla yaşlandığı bir süreçte, bu durum, bölgemiz açısından bir “demografik fırsat penceresi” yaratmaktadır. En büyük potansiyel olarak değerlendirdiğimiz bu çocuk ve genç nüfus, iyi eğitilemediği ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilemediği takdirde, önemli sorunların da kaynağı olacaktır. Bu nedenle, Bölgemizin beşeri sermayesini oluşturan bu çocuk ve gençlerimizi iyi yetiştirerek Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına entegre etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalıdır.

Kaya: Devlet, Bölgemize Önemli Teşvikler Sağlıyor

Devletimizin bölgeye olan ilgisi, bölgeye verdiği önem ve öncelik her yıl artmaktadır. Bu önemi, gerek bölgeye ayrılan kaynaklarda ve gerekse bölge için üretilen projelerde görmekteyiz.  2002 sonrası dönemde, gerek GAP Bölgesine ve gerekse Diyarbakır ile Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlarda çok büyük bir artış görülmekte ve bu illerin kamu yatırımları içerisinde aldığı pay giderek artmaktadır. Bölgede kalkınmanın sürdürülebilir olması için kamu yatırımlarına paralel olarak özel sektör yatırımları da gelişmelidir. Yeni teşvik sisteminde 6’ncı Bölgede yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya sağlanan avantajlarla Bölgemizde yapılan özel sektör yatırımları her geçen gün artmaktadır. 

Kaya: Kalkınma Kurulumuz, Ajans Yönetimine Yol Gösteriyor 

Bölgede daha fazla özel sektör yatırımı için yatırımcılara ücretsiz danışmanlık, uygun "yatırım yeri" sunulması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda başta Ajansımız olmak üzere yereldeki ilgili kurum ve kuruluşların çaba ve desteklerini artırarak sürdürmesi gerekmektedir. Kalkınma Kurulumuz, Ajansımızın ayrılmaz bir parçası olup Bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik fikir ve önerileri ile Yönetim Kurulu ve Ajansımız için yol gösterici ve yönlendirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu Kuruldan uzun vadeli bir perspektifle bölgenin vizyonunu belirlemesi, vizyona ulaşmak için bölge kaynaklarının doğru yönlendirilmesini sağlayacak tavsiyelerde bulunması, Bölgenin kalkınması için yapılan çalışmaları gözden geçirmesi ve değerlendirmesi beklenmektedir. Bölgede kalkınmanın tek kutuplu olmaması için kamu yatırımlarına paralel olarak özel sektör yatırımları da gelişmelidir. Yeni teşvik sisteminin açıklanması ile 6. Teşvik bölgesinde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya sağlanan avantajlar bu yönde olan ümidimizi artırmaktadır. Kalkınma Ajansımızın Diyarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri teşvik sistemini en ince ayrıntılarına kadar incelemeli ve potansiyel yatırımcılara Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın avantajlarını anlatmalıdır.”  

Karakoyun: Bölge Ekonomisine 153 Milyon TL’lik Katkı Sağladık!

Toplantıda Ajansın 2014 Yılı 6 Aylık Yıllık Faaliyet Raporu’nu sunan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ise şunları söyledi: “Ajans olarak, şuna kadar 81.5 milyon TL’lik hibe desteği ile firmaların sağladığı eş finansman katkısıyla yaklaşık 153 milyon TL’lik kaynağı Diyarbakır ve Şanlıurfa ekonomisine kazandırdık. Sağladığımız destekler ile firmalarımızın ölçeklerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Gerçekleştirdikleri projeler ile üretim kapasiteleri artan firmaların bölgemizin en önemli sorunu olan işsizliğin çözümüne katkı sağlamaklarını hedefliyoruz. Ajans olarak Diyarbakır’da Tekstil İhtisas OSB, Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi (ŞUTGEM) ile Hazır Giyim Sanayi Bölgesi (HOSAB)  projelerimize yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu konularda önemli adımları her geçen gün atıyor.”

Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın Yaşam Kalitesi Analiz Edildi!

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın Yaşam Kalitesi Analizi başlıklı sunum gerçekleştirdi. Diyarbakır ve Şanlıurfa ile ilçelerinden 3 bin anket yapılarak hazırlanan çalışma kapsamında ekonomik yapı, çevresel yapı ile kentsel ve kişisel yaşam başlıkları altında sorunlar tespit edildi. Temel göstergeler alanında demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve güvenlik verileri derlenmiş ve alt endeksler üretilmiştir. Ekonomik yapı alanında, ekonomik kapasite, ticari hayat, finansal piyasalar, turizm ve tarım alt endeksleri oluşturulmuştur. Çevresel yapı başlığı; altyapı, çevre ve ulaşım verilerini içermektedir. Kentsel ve kişisel yaşam başlığı, kentsel ve kişisel memnuniyete dönük algı verilerini kapsamaktadır. Böylece TRC2 Bölgesinde ilçe düzeyinde toplam 127 değişken, endeks hesaplamasına dâhil edilmiştir.  Çalışmada Diyarbakır ile şu tespitlere yer verildi: “Diyarbakır’da 17 ilçeyi kapsayan 127 gösterge ile hazırlanan yaşam kalitesi endeksi sonuçlarına göre, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinin diğer ilçelere kıyasla öne çıktığı gözlenmektedir. Bu ilçeler; şehrin merkez ilçeleri olup, birçok kentsel imkâna ulaşılabilen, sosyal, ticari ve ekonomik kapasitenin yüksek olduğu ilçelerdir. Bu iki ilçeyi yine merkez ilçelerden Bağlar ve Sur ilçeleri izlemiştir.  

Diyarbakır’ın En Önemli Sorunları

Diyarbakır’da yaşam kalitesine yönelik 17 ilçede 1.500 kişiyle yapılan görüşme sonucunda öne çıkan bulgular şu şekildedir:

• Diyarbakır’da yaşayanların konutlarıyla ilgili yaşadıkları en önemli sorun, yaz mevsiminde evin aşırı sıcak olması olarak tespit edilmiştir. Bu sorunu, elektrik kesintisi, gürültü kirliliği ve şebeke suyuna ilişkin sorunlar (kesinti vb.) izlemiştir.

• Eğitim hizmetleri alanında sınıfların kalabalık olması ve yeterli sayıda öğretmenin olmadığı düşüncesi öne çıkan şikâyetlerdir.

• Diyarbakır’da güvenlik alanında en fazla şikâyet edilen alanların başında, kapkaç gibi olaylar gelmektedir.

• Diyarbakırlılara göre kentin en önemli sorunu trafik ve ulaşım iken; işsizlik sorunu, ekonomi ve yoksulluk sorunuyla birlikte değerlendirildiğinde % 14,4 oran ile trafik ve ulaşım sorunun önüne geçmektedir. Bu sorunların dışında altyapı sorunu da sıkça dile getirilen sorunların başındadır. Dolayısıyla Diyarbakır’ın en önemli üç sorununun altyapı, ekonomi ve trafik temelli olduğu söylenebilir.

• Kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 25 farklı kategoride incelenmiş, tüm hizmet alanlarında ortalama olarak üç kişiden birinin memnun olmadığı saptanmıştır. 

• Kentsel memnuniyet açısından en fazla şikâyet edilen alanların başında sosyal yaşam, ulaşım imkânları, altyapı, çevre ve hava kirliliği gelmiştir.  

Şanlıurfa’nın  En Önemli Sorunları

Şanlıurfa ilinde 13 ilçeyi kapsayan 127 gösterge ile hazırlanan yaşam kalitesi endeksi sonuçlarına göre, Diyarbakır’da olduğu gibi merkez ilçelerin diğer ilçelere kıyasla ana endeksle birlikte birçok alt endekste öne çıktığı gözlenmektedir. Şanlıurfa merkez ilçe iken, 6360 sayılı Kanunla yeni ilçe olan Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçeleri, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel merkezi olarak yaşam kalitesi endekslerinde ilk sıralarda yer almıştır. Şanlıurfa’da 13 ilçede toplam 1.500 anket yapılarak saha araştırması tamamlanmıştır. Anket sonuçları Şanlıurfa için değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

•  Şanlıurfa’da her dört evin üçünde yaşanan bu sorunun ardından gürültü kirliliği ve dışarıda oturulabilecek bir yerin olmaması ve elektrik kesintisi izlemektedir.

• Sağlık hizmetleriyle ilgili en fazla şikâyetin muayene sırasında bekleme süresinin uzunluğu üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir.

• Eğitim alanında en fazla sınıfların çok kalabalık olduğundan ve yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığından şikâyet edilmektedir.

• Şanlıurfalılara göre kentin en önemli sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. İşsizlik sorununu trafik/ulaşım, altyapı ve çarpık kentleşme izlemektedir. 

• Kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 25 farklı kategoride incelenmiş, tüm hizmet alanlarında ortalama olarak üç kişiden birinin memnun olmadığı saptanmıştır. 

• Kentsel memnuniyet açısından en fazla şikâyet edilen alanların başında sosyal yaşam, ulaşım, çevre kirliliği ve sağlık kurumları gelmektedir.