Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı!

6 Mayıs 2015 Çarşamba 14:50
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet SAYAR, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Halil Akkaya’nın katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adına Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanı Necati PİRİNÇCİOĞLU, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımc Mahmut Kırıkçı katıldı.

Toplantıda; Nisan 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ile devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Mali Desteklerin Uygulamaları Devam Ediyor!!

Ajansımız tarafından önceki dönemlerde sözleşme imzalanıp uygulamalarına başlanan 2013 yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, 2013 yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, 2014 yılı KOBİ Mali Destek Programı, 2014 yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, 2014 yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ve 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı'nın uygulamaları devam etmektedir. Toplantıda destek sözleşmesi imzalanarak uygulaması devam eden proje ve faaliyetlerle ilgili iki aylık Program İlerleme Raporları ile uygulaması sona eren ve başarı ile tamamlanan 2014 yılı Teknik Destek Programı Kapanış Raporu ele alındı.

Bölge Planının Etkin Bir Şekilde Uygulanmasını Hedefliyoruz!!

Ajansımız 5449 Sayılı Kanunun öngördüğü bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve TRC2 Bölgesinde (Diyarbakır-Şanlıurfa) bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla katılımcı planlama yaklaşımı ile bu güne kadar iki tane bölge planı hazırlamıştır. 2014-2023 dönemini kapsayan TRC2 Bölgesi Bölge Planı bölgedeki ilgili paydaşların aktif katılımı ile hazırlanmış ve Başbakanımız başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girdi.

Planlar detaylı çalışmalar ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmasına rağmen ülkemizde etkin olarak uygulanmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bölgesel politikaların uygulanması ve özellikle bölge paydaşlarının bölgesel politikaların uygulanması süreçlerinde rol alması konusunda gerek bilgi ve tecrübe eksikliği gerekse de mevzuattan kaynaklanan sorunlar mevcuttur.
Bu kapsamda Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı açılmıştır. Son Başvuru tarihi 05 Haziran 2015 olan programa Ajansımız tarafından Bölgesel Planlamada Etkin Ortaklık başlıklı öncelik alanı 5 kapsamında bir proje hazırlanması ve yürütülmesi planlanmaktadır. Toplantıda proje detayları ele alındı. Toplantıda ayrıca, Ajansın 2014 Yılı İç Denetim Raporu, 2014 Yılı Sayıştay Raporu ve 2016 Yılında Ajans tarafından yürütülmesi planlanan Güdümlü Proje Önerileri görüşüldü.