Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır’da Toplandı!

11 Şubat 2016 Perşembe 14:43
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır’da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır’da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır’da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıda; Ocak ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri İçin Bölgesel Yenilik Stratejisi Hazırlanacak! 

TRC2 Bölgesinin (Diyarbakır, Şanlıurfa) yenilik potansiyellerinin belirlenmesi, kurulacak işbirliği modelleri ve sağlanacak mali ve teknik desteklerle bu potansiyellerin ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürülmesi amacıyla bölgesel yenilik stratejisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Stratejiye hükümetin 2016 yılı programında da özel atıfta bulunulmuştur. Bölgesel Yenilik Stratejisinin ana amacı bölgeyi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomiye kavuşturmaktır. 

Yenilik Stratejisi ile inovasyonun bölgede bir öncelik haline getirilmesi, yatırımlara odaklanılması ve sinerji yaratılması, yönetişim mekanizmasının güçlendirilmesi, paydaşlar arasında ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılması, ekonomik dönüşüm için stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması, ekonomik ve sosyal engellerin belirlenmesi, bölgenin potansiyel yatırımcılar için görünür hale getirilmesi, bölgenin iç ve dış networkünün geliştirilmesi, kalkınma stratejilerinde tekrarların önüne geçilmesi, bilgi ve teknolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve bunların bir sonucu olarak ihracatın artırılması hedeflenmektedir.

2015 Yılı Faaliyetleri Ele Alındı!

Ajansımız 2015 yılı içerisinde bölgede kilit öneme haiz çalışmalar yapmış, bölgenin dinamiklerini harekete geçirme adına birçok destek programı uygulamış, işbirliği ağları geliştirmiş ve bölgeyi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmıştır. Tüm bu çalışmalarla eş anlı olarak kurumsal kapasitesini geliştirme faaliyetleri yürütmüştür. Toplantıda Ajansımızın 2015 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verildi. Toplantıda ayrıca Ajans personelinin mesleki ve teknik gelişimine katkı sağlayacak olan 2016 Yılı Hizmet içi Eğitim Programı görüşüldü.