Ajansımız Kalkınma Kurulu Yenileniyor! Son Başvuru: 12 Mayıs 2016 Perşembe

22 Nisan 2016 Cuma 14:18
  • Ajansımız Kalkınma Kurulu Yenileniyor! Son Başvuru: 12 Mayıs 2016 Perşembe

(Başvuru tarihi uzatıldı: Son Başvuru 12 Mayıs 2016 Perşembe)

 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş kalkınma ajanslarının danışma organı olan kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kurum ve kuruluşlar 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Kalkınma Bakanlığı’nın 13.04.2016 tarih 1539 sayılı yazısıyla ajans kalkınma kurullarında temsil edilecek kurum ve kuruluşların üyelerinin; bölge için yaygın ve etkili temsilin teyit ve tahkim edilmesi, tanımlı görev ve işlevlerin etkili biçimde yerine getirilmesi, üyelerin devam, süreklilik ve performansının değerlendirilmesi amacıyla yeniden belirlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu bildirilmiştir.
Bu doğrultuda Ajansımız Kalkınma Kurulunda yer alacak kurum ve kuruluşlar; ilgili valiliğin görüşleri ile söz konusu kuruluşların kurulda görev alma konusundaki istekleri, il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınacak olup kalkınma kurullarına dair yukarıda yazılı hususlar da gözetilerek, hali hazırda temsil edilen kurum ve kuruluşlar kurula devam ve katkı düzeyleri bakımından gözden geçirilecek; kurula dahil olmak isteyen kurumların talepleri değerlendirilecektir. Kalkınma kuruluna üyelik kurumsal olarak gerçekleşmekte olup yeni üyelerin belirlenmesini müteakiben kurumu temsil edecek yöneticiye ilişkin bilgiler bilahare istenecektir.

Kalkınma Kuruluna üye olmak isteyen kurum kuruluşların aşağıda bulunan Excel formunu doldurup en geç 12 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar, elektronik posta yoluyla ppkb@karacadag.org.tr adresine göndermeleri, ayrıca kurumun en üst yöneticisince imzalımatbu halini Ajansımız Diyarbakır merkez hizmet binası veya Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kalkınma Kurulu Üyelik Başvuru Formu için lütfen tıklayınız