Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

13 Mayıs 2016 Cuma 11:32
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Ajansımıza Genel Sekreter Ataması Yapıldı!

Ajansımız Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüten Dr. Hasan MARAL, Kalkınma Bakanlığının 19.04.2016 tarih ve E.1623 sayılı yazısı ile aynı göreve asaleten atanmış ve 20 Nisan 2016 tarihinde görevine başlamıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu konuyla ilgili bilgilendirilmiştir.

Programların İlerleme Durumları Ele Alındı!

Ajansımız tarafından yürütülen programlar kapsamında destek almaya hak kazanan ve sözleşmesi imzalanarak uygulaması devam eden proje ve faaliyetlerle ilgili Ajans tarafından hazırlanan iki aylık Program İlerleme Raporları, geçtiğimiz iki aylık dönemde uygulamaları başarı ile tamamlanan projeler ile uygulamada sorun yaşanan projeler hakkında Yönetim Kurulu’na sunum yapılmıştır.

Doğrudan Faaliyet Destekleri Nisan Dönemi Başvuruları Sonuçlandı!

TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak ‘yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli’ araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları ile diğer faaliyetlere destek sağlamak amacıyla uygulanan ve 01 Nisan 2016 tarihi itibariyle başvuruları alınmaya başlanan Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı (DFD) kapsamında 01-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Ajansımıza yapılan ve değerlendirmesi tamamlanan faaliyet başvuruları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur. DFD Nisan dönemi sonuçlarına www.karacadag.org.tr adresinden erişilebilir.